Pareiorhaphis proskynita

You can sponsor this page

Pareiorhaphis proskynita Pereira & Britto, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Pareiorhaphis proskynita
No image available for this species;
drawing shows typical species in Loricariidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Loricariidae (Armored catfishes) > Hypoptopomatinae
Etymology: Pareiorhaphis: Greek, pareia = jaw + Greek, rhaphis = needle (Ref. 45335);  proskynita: The specific name is from the Greek proskynitís (Proskungtg´z), which means ‘‘pilgrim,’’ in allusion to the pilgrimage activity associated with The Santuário do Caraça (‘‘Caraça’s Sanctuary’’)..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน; pH range: 4.5 - 5.5. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: upper portion of the Ribeirão Caraça, tributary to Rio Piracicaba in Brazil.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.6 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 91754)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 8; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 6. Distinguished from all congeners by its unique color pattern consisting of large and conspicuous dark brown blotches irregularly scattered over a yellowish tan background on head, along the dorsal surface of body and flanks, and shallow depression at posterior unpaired plates covering the area otherwise occupied by the adipose fin. Differs from all congeners except Pareiorhaphis nudulus, P. eurycephalus, and P. vestigipinnis by the usual absence of the adipose fin; and from P. nudulus, P. eurycephalus, and P. vestigipinnis by having a shorter pectoral-fin spine 13.9-18.4% SL (vs. 19.3-24.2, 20.0-24.7, and 18.2-21.4% SL, respectively) (Ref. 91754).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus (Ref. 126274); Occurs in tributaries of the upper Ribeirão Caraça as well as in the main course of Ribeirão Caraça. These tributaries are blackwater rivers with translucent and fast flowing water and bottom consisting of very large rocks sparsely covered by iron-ore pebbles and gravel. These rocks are covered by a thin layer of periphyton and green algae. Found in medium-sized streams, relatively shallow (0.5 to 1.5 m deep). Small specimens and juveniles were collected in stretches of relative-slow water currents, associated with loose stones and pebbles deposits. Food items found in the guts of 2 specimens (3.91-8.26 cm SL) were mainly filamentous algae. Collected together with Oligosarcus sp. and Hoplias cf. malabaricus in stretches of slow-water pools (Ref. 91754).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Fisch-Muller, Sonia | ผู้ร่วมมือ

Pereira, E.H.L. and M.R. Britto, 2012. A new distinctively colored catfish of the genus Pareiorhaphis (Siluriformes: Loricariidae) from the Rio Piracicaba, Upper Rio Doce Basin, Brazil. Copeia 2012(3):519-526. (Ref. 91754)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 November 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02089 (0.00646 - 0.06755), b=3.03 (2.78 - 3.28), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).