Thrissina whiteheadi, Whitehead's Thryssa : fisheries

You can sponsor this page

Thrissina whiteheadi (Wongratana, 1983)

Whitehead's Thryssa
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Thrissina whiteheadi (Whitehead\
Thrissina whiteheadi
Picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Clupeiformes (Herrings) > Engraulidae (Anchovies) > Coiliinae
Etymology:

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย. Subtropical; 31°N - 24°N, 46°E - 58°E (Ref. 189)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Indian Ocean: only in the Persian Gulf, but may reach into the Gulf of Oman.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.5 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 123974)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished by the following set of characters: upper jaw is relatively long, with its posterior tip slightly beyond opercle posterior margin, but not reaching pectoral-fin insertion; the first supramaxilla absent; teeth on both jaws are robust and enlarged; dorsum no dark lines when preserved; the dark black blotch behind upper part of gill opening is absent or indistinct in preserved specimens; branched rays of dorsal fin 9-11 (modally 10), anal fin usually 39-42 (rarely 43, modally 40) and pectoral fin 11-12 (modally 12); transverse scales 10-11 (11); scale rows in longitudinal series 40-42 (42); gill rakers on first gill arch, in upper series 12–15 (13), lower series 18-21 (19), total 30-34 (rarely 36, modally 32); gill rakers on second gill arch, in upper series 10-13 (modally 12), lower series 18-21 (19), total 29-34 (31); gill rakers on third gill arch, in upper series 8-10 (8), lower series 10-13 (11), total 19-23 (19); gill rakers on fourth gill arch, in upper series 6-8 (7), lower series 8-11 (10), total 14-19 (17) in total; snout is short, 3.1-3.6% SL pelvic fin short, 7.7-9.0% SL; mandible is short, 15.4-17.2% SL; pelvic-fin insertion to anal-fin origin 19.1-24.2% SL (Ref. 123974).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Pelagic (Ref. 68964). Presumably schooling. More data needed. Apparently common but seldom seen in the market at Kuwait.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Hata, H., P.N. Psomadakis, H.B> Osmany and H. Motomura, 2021. A new species of Thrissina from Pakistan (Arabian Sea), with redescription of Thrissina whiteheadi (Wongratana 1983) (Clupeiformes: Engraulidae). Ichthyol. Res. 68(4):486-495. (Ref. 123974)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 12 February 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การประมงยังชีพ
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00173 - 0.00873), b=3.10 (2.92 - 3.28), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (15 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Medium.