Echiodon drummondii

You can sponsor this page

Echiodon drummondii Thompson, 1837

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Echiodon drummondii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Echiodon drummondii
Echiodon drummondii
Picture by Parmentier, E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Ophidiiformes (Cusk eels) > Carapidae (Pearlfishes) > Carapinae
Etymology: Echiodon: Greek, echieys, eos = a little viper + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu 52 - 403 m (Ref. 10704). Deep-water; 65°N - 50°N, 23°W - 10°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic: coasts of southern Norway, western Denmark, and around British Isles. Reported from Iceland (Ref. 12462). Misidentified as a Carapus in literature.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 30.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4741)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 42-45; Tia mềm vây hậu môn: 47 - 49. Eel-like, shallow body depth; 1 to several symphyseal fangs on dentary and premaxilla; lacking cardiform teeth, pelvic fins, and swim bladder rocker bone; a patch of ridges posteriorly on the ventral surface of the swim bladder (Ref. 34024). Pigmented eye diameter greater than 16% head length (Ref. 34024). Pre-dorsal bone present; maxilla extends well behind orbit; precaudal vertebrae 25-29 (Ref. 232). Reddish with silvery abdomen, operculum and iris; dark markings on head and median edges (Ref. 232).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Common species. Free-living, fairly deep. Assumed to feed on small invertebrates and fish (Ref. 34024). Feed on small bottom animals (Ref. 35388).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Nielsen, J.G., D.M. Cohen, D.F. Markle and C.R. Robins, 1999. Ophidiiform fishes of the world (Order Ophidiiformes). An annotated and illustrated catalogue of pearlfishes, cusk-eels, brotulas and other ophidiiform fishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(18):178p. Rome: FAO. (Ref. 34024)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 11 October 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 7.1 - 10.2, mean 8.4 °C (based on 170 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00102 (0.00046 - 0.00225), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.65 se; based on food items.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (20 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 24.6 [5.8, 82.4] mg/100g; Iron = 0.475 [0.170, 1.188] mg/100g; Protein = 16.2 [13.8, 18.5] %; Omega3 = 0.313 [0.121, 0.824] g/100g; Selenium = 10.7 [3.5, 36.0] μg/100g; VitaminA = 14.1 [3.1, 61.9] μg/100g; Zinc = 0.445 [0.229, 0.859] mg/100g (wet weight);