Pangio pangia

You can sponsor this page

Pangio pangia (Hamilton, 1822)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pangio pangia
Pangio pangia
Picture by Mahalder, B.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Spined loaches)
Etymology: More on author: Hamilton.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: India, Bangladesh, Myanmar.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 85009)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia mềm vây hậu môn: 9; Động vật có xương sống: 47 - 52. Differs from members of the P. kuhlii and P. shelfordii groups and the Myanmar P. signicauda and P. lumbriciformis by having plain brown color pattern. Distinguished from species of the P. anguillaris group and P. signicauda and P. lumbriciformis by possessing fewer abdominal vertebrae (34-39 vs 40-52). Differs from the other members of the P. oblonga group by the following characters: from P. filinaris and P. mariarum by the absence of the nasal barbel (vs presence) and from P. oblonga by a narrower body (7.6-9 times SL vs 7.2-7.7). Can be differentiated from all other Myanmar species by the longer pectoral fins (8.2-9.6 % SL vs 5.3-7.0), and further from P. elongata, P. lumbriciformis and P. signicauda by a deeper body (body depth 13.5-16.3 % SL vs 6.5-9.3) and a deeper (caudal peduncle depth 7.5-9.7 % SL vs 4.1-5.5 % SL) and shorter caudal peduncle (caudal peduncle length 10.5-12.5 % SL vs 14.9-16.6 % SL), from P. fusca and P. apoda by presence of the pelvic girdle and pelvic fins (vs absence), from P.signicauda and P. lumbriciformis by the plain brown coloration (vs with dark marks on body and fins), from P. fusca by the number of abdominal vertebrae (34-39 vs 41-44) and the absence of a nasal barbel (vs presence), and from P. elongata by relatively more posteriorly placed pelvic fins (prepelvic length 79-86.8 % SL vs 56.3 % SL) (Ref. 57993).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus (Ref. 126274); Inhabits slow moving rivers with sandy bottom (Ref. 41236).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Menon, A.G.K., 1999. Check list - fresh water fishes of India. Rec. Zool. Surv. India, Misc. Publ., Occas. Pap. No. 175, 366 p. (Ref. 41236)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 27 May 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00398 (0.00205 - 0.00773), b=2.97 (2.81 - 3.13), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).