Pangio pangia

You can sponsor this page

Pangio pangia (Hamilton, 1822)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pangio pangia
Pangio pangia
Picture by Mahalder, B.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Spined loaches)
Etymology: More on author: Hamilton.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Asia: India, Bangladesh, Myanmar.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 85009)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 47 - 52. Differs from members of the P. kuhlii and P. shelfordii groups and the Myanmar P. signicauda and P. lumbriciformis by having plain brown color pattern. Distinguished from species of the P. anguillaris group and P. signicauda and P. lumbriciformis by possessing fewer abdominal vertebrae (34-39 vs 40-52). Differs from the other members of the P. oblonga group by the following characters: from P. filinaris and P. mariarum by the absence of the nasal barbel (vs presence) and from P. oblonga by a narrower body (7.6-9 times SL vs 7.2-7.7). Can be differentiated from all other Myanmar species by the longer pectoral fins (8.2-9.6 % SL vs 5.3-7.0), and further from P. elongata, P. lumbriciformis and P. signicauda by a deeper body (body depth 13.5-16.3 % SL vs 6.5-9.3) and a deeper (caudal peduncle depth 7.5-9.7 % SL vs 4.1-5.5 % SL) and shorter caudal peduncle (caudal peduncle length 10.5-12.5 % SL vs 14.9-16.6 % SL), from P. fusca and P. apoda by presence of the pelvic girdle and pelvic fins (vs absence), from P.signicauda and P. lumbriciformis by the plain brown coloration (vs with dark marks on body and fins), from P. fusca by the number of abdominal vertebrae (34-39 vs 41-44) and the absence of a nasal barbel (vs presence), and from P. elongata by relatively more posteriorly placed pelvic fins (prepelvic length 79-86.8 % SL vs 56.3 % SL) (Ref. 57993).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus (Ref. 126274); Inhabits slow moving rivers with sandy bottom (Ref. 41236).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Menon, A.G.K., 1999. Check list - fresh water fishes of India. Rec. Zool. Surv. India, Misc. Publ., Occas. Pap. No. 175, 366 p. (Ref. 41236)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 27 May 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00398 (0.00205 - 0.00773), b=2.97 (2.81 - 3.13), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).