Zapteryx exasperata, Banded guitarfish : fisheries

You can sponsor this page

Zapteryx exasperata (Jordan & Gilbert, 1880)

Banded guitarfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Zapteryx exasperata   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Zapteryx exasperata (Banded guitarfish)
Zapteryx exasperata
Picture by Murch, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rhinopristiformes (Shovelnose rays) > Trygonorrhinidae (Banjo rays, Fiddler rays)
Etymology: Zapteryx: Greek, za = an augmentative particle + Greek, pteryx, wing, fin (Ref. 45335).
More on authors: Jordan & Gilbert.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 1 - 200 m (Ref. 37955), usually 1 - 22 m (Ref. 12951). Subtropical; 37°N - 20°N, 125°W - 108°W (Ref. 114953)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Pacific: California, USA to Mexico, records to Peru probably misidentifications.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 68.0, range 57 - 77 cm
Max length : 83.0 cm เพศผู้/กระเทย; (Ref. 48844); 97.0 cm (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 149 - 150. Spiral valve count: 8-10. Broad disc is about as wide as it is long; dorsal surface covered with numerous, small to large, scattered, stellate prickles; a single median row of enlarged thorns running along the mid-back; a broad, short snout; small, blunt, pebble like teeth; a dorsal fin that originates closer to the pelvic fin bases than to the caudal fin origin; a thick tail and a moderately large, rounded caudal fin without a distinct lower lobe. Tooth count: 60-75/60-75. Coloration: The dorsal surface is sandy brown to dark gray, with several prominent black bars, and lighter below with dark spots on the posterior edge of the pectoral fins.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Generally in rocky areas mainly shallower than 10 m, moves offshore onto soft bottoms in autumn and winter; but may also be found on sandy bottoms (Ref. 37955, Ref. 114953). Reported from tide pools (Ref. 12951). Relatively docile, harmless rays that are easily approached by divers (Ref. 48844). Feeds mainly on mollusks and crustaceans (Ref. 37955). Ovoviviparous (Ref. 50449), with 4 to 11 pups in a litter (Ref. 51576). Maturity size of males at 64-70 cm TL, females at 57-77 cm TL; birth size at 15-18 cm TL (Ref. 114953). Seldom buries itself in sand. This species is a commercially important part of artisanal fisheries (Ref. 114953). Etymology: The genus name comes from the Greek za, meaning intensive, and pteryx, meaning fin, in reference to the vertical fins being larger than those of skates. The species name comes from Latin, meaning made rough, in reference to the numerous stellate prickles on its back. (Ref. 48844).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). During breeding season, male and female adult schools congregate in shallow areas of bays and lagoons (Ref. 51576). Parturition takes place three to four months after mating, with litters of 4 to 11 pups (Ref. 48844).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1999. Checklist of living elasmobranchs. p. 471-498. In W.C. Hamlett (ed.) Sharks, skates, and rays: the biology of elasmobranch fishes. Johns Hopkins University Press, Maryland. (Ref. 35766)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 05 January 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 18.1 - 28.5, mean 23.1 °C (based on 64 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00724 (0.00267 - 0.01964), b=3.00 (2.76 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.6   ±0.53 se; based on food items.
Generation time: 7.8 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec = 4).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (63 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 9.41 [1.30, 36.16] mg/100g; Iron = 0.385 [0.093, 1.046] mg/100g; Protein = 19.9 [17.7, 21.9] %; Omega3 = 0.146 [0.062, 0.340] g/100g; Selenium = 16.5 [4.8, 49.0] μg/100g; VitaminA = 34.4 [11.2, 110.6] μg/100g; Zinc = 0.605 [0.292, 1.289] mg/100g (wet weight);