Oncorhynchus gorbuscha, Pink salmon : fisheries, aquaculture, gamefish

You can sponsor this page

Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)

Pink salmon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Oncorhynchus gorbuscha   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Oncorhynchus gorbuscha (Pink salmon)
Oncorhynchus gorbuscha
Female picture by Østergaard, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Salmoninae
Etymology: Oncorhynchus: Greek, onyx, -ychos = nail + Greek, rhyngchos = snout (Ref. 45335);  gorbuscha: gorbuscha which is the Russian name for this fish in Alaska (Ref. 1998).
More on author: Walbaum.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 250 m (Ref. 50550). Subtropical; ? - 21°C (Ref. 12741); 79°N - 32°N, 117°E - 120°W (Ref. 117423)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Arctic and Pacific drainages from Mackenzie River delta, Northwest Territories, Canada to Sacramento River drainage, in California, USA; occasionally as far as La Jolla, southern California; also in northeast Asia (Ref. 86798). On Asia side, from North Korea to Jana and Lena drainages in Artic Russia. In Bering Sea north of about 40°N and from Bering Strait northeast to Point Barrow and northwest to Lena estuary (Ref. 59043). Introduced elsewhere. Occasionally hybridizes with Oncorhynchus keta producing fertile offspring (Ref. 28983).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 45.0, range 40 - 50 cm
Max length : 76.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 86798); common length : 50.5 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12193); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 6.8 kg (Ref. 27436); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 3.00 ปี (Ref. 27547)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10-15; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 11 - 19; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 63 - 72. Distinguished by the presence of large black spots on the back and on both lobes of the caudal fin; the young have no parr marks (Ref. 27547). Body fusiform, streamlined, somewhat laterally compressed; moderately, deeper in breeding males (Ref. 1998). Mouth terminal, normally very little oblique but greatly deformed in breeding males, with lower jaw enlarged, turned up at tip, mouth unable to close (Ref. 1998). Adipose fin large; pelvic fins with axillary process (Ref. 27547). Fish in the sea are steel blue to blue-green on the back, silver on the sides and white on the belly; large oval spots present on the back, adipose fin and both lobes of the caudal fin (Ref. 27547). Breeding males become dark on the back, red with brownish green blotches on the sides; breeding females are similar but less distinctly colored (Ref. 27547). Differs from Oncorhynchus mykiss by having the following unique characters: anal fin with 11-15½ (usually 13½ ) branched rays; 177-240 scales in midlateral row; 26-33 gill rakers; large mature males with enormous hump; juveniles lacking parr marks; and lacking pink to red stripe on flank (Ref. 59043).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

An anadromous species which inhabits ocean and coastal streams (Ref. 5723, 86798). Epipelagic (Ref. 58426). Pelagic at the sea. In freshwater, lives in Montane and Piedmont rivers with moderate to fast current and gravel bottom. Spawns in riffles or at head of riffles in shallow water with current up to 1.5 m/s, and clean coarse gravel (Ref. 59043). Spends 18 months at sea after which spawning migration to the natal river or stream occurs; but because the species is less certain of its homing and there is a certain degree of wandering, streams as much as 640 km from natal streams may be used (Ref. 1998, 27547). Upon emerging from the gravel, fry immediately move downstream and remain inshore for a few months before going out to sea. Fry may feed on nymphal and larval insects while in fresh water, but may not feed at all. In the sea, young feed on copepods and larvacean tunicates, its diet shifting to amphipods, euphausiids and fishes as the fish grows (Ref. 27547). Other food include ostracods, decapod larvae, cirripeds, tunicates, dipterous insects (Ref. 1998, 27547). Fry may be preyed upon by birds and mammals while adults by marine mammals and large fish (Ref. 1998). Mostly sold canned (Ref. 1998) but also utilized fresh, smoked, and frozen; also valued for caviar, especially in Japan; eaten steamed, fried, broiled, boiled, microwaved, and baked (Ref. 9988). The smallest of the true salmon (Ref. 12218).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Adults develop secondary sexual characteristics during their upstream migration (Ref. 1998), which occurs any time from June to late September, depending on location (Ref. 27547). Male develop a humpback, an enlarged head and large teeth on both jaws that form a pronounced hooked type (Ref. 59043). The upstream run seems to be triggered by high water (Ref. 27547). Female builds the redd by lying on one side and using its tail, it displaces silt and light gravel to produce a deep trough. Male spends most of the time driving off intruding males. When the redd is completed, the female drops into it, followed immediately by the male. They open their mouths, vibrate and release eggs and sperm. In some cases, several males spawn with a single female. The eggs are then covered as the female digs a new redd at the upstream edge of the previous one. Adults live up to a few weeks after spawning before they die (Ref. 1998, 27547). Reported to die 10-20 days after spawning (Ref. 59043). About 1200-1800 eggs are laid. After hatching and the yellow egg yolk is absorbed, if the hatchling doesn't have a parr mark they go to the ocean and come again to the same birthplace stream the next year during spring after growing for 16-18 months. Survival rates are low, at 1-25% (taken from a Canadian river) (Ref. 12218). Reproductive strategy: synchronous ovarian organization, determinate fecundity (Ref. 51846).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Page, L.M. and B.M. Burr, 2011. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 663p. (Ref. 86798)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การประมง: landings, species profile; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 0.5 - 9.3, mean 3.3 °C (based on 572 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01148 (0.00644 - 0.02046), b=3.08 (2.92 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this species & Genus-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.4 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=2; tmax=3; Fec=800).
Prior r = 0.57, 95% CL = 0.37 - 0.87, Based on 6 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (50 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate to high vulnerability (46 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 45.6 [17.1, 112.4] mg/100g; Iron = 1.15 [0.61, 2.52] mg/100g; Protein = 19.6 [18.5, 20.7] %; Omega3 = 1.17 [0.59, 2.42] g/100g; Selenium = 186 [56, 609] μg/100g; VitaminA = 12.2 [3.4, 44.5] μg/100g; Zinc = 0.496 [0.313, 0.982] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.