Aluterus schoepfii, Orange filefish : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Aluterus schoepfii (Walbaum, 1792)

Orange filefish
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Aluterus schoepfii (Orange filefish)
Aluterus schoepfii
Picture by Johnson, L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Monacanthidae (Filefishes)
Etymology: Aluterus: Name from Greek meaning not free or detached, referring to the pelvis that does not form a spiny project (as it does in triggerfish) (R. Chandler, pers. Comm. 10/2014)..
More on author: Walbaum.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 3 - 900 m (Ref. 3592), usually ? - 50 m (Ref. 3592). Subtropical; 46°N - 27°S, 97°W - 13°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: Nova Scotia (Canada), Bermuda, and northern Gulf of Mexico to Brazil. Eastern Atlantic: Cape Blanc, Mauritania to Angola (Ref. 3592).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 61.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 26340); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3592)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 2; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 32-39; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 35 - 41. Pelvic terminus always absent; head and body with numerous small round orange or orange-yellow spots; lips often blackish (Ref. 13442).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Usually found over bottoms with seagrass, sand, or mud (Ref. 3790). Juveniles are associated with floating Sargassum. Solitary or in pairs (Ref. 9710). Feeds on a variety of plants, including algae and seagrasses (Ref. 3790). Generally considered as trash fish, rarely consumed (Ref. 3790). Traded as an aquarium fish at Ceará, Brazil (Ref. 49392).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Hutchins, Barry | Người cộng tác

Harmelin-Vivien, M.L. and J.-C. Quéro, 1990. Monacanthidae. p. 1061-1066. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 3592)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 27 February 2014

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 30911)

Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | OceanAdapt | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 20 - 28, mean 25.6 °C (based on 842 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01995 (0.00943 - 0.04220), b=2.93 (2.75 - 3.11), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.1 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (44 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 15.4 [5.5, 43.4] mg/100g; Iron = 0.54 [0.24, 1.41] mg/100g; Protein = 18.3 [15.9, 20.5] %; Omega3 = 0.159 [0.065, 0.358] g/100g; Selenium = 37 [14, 102] μg/100g; VitaminA = 20.1 [3.6, 108.2] μg/100g; Zinc = 0.785 [0.452, 1.359] mg/100g (wet weight);