Schilbe grenfelli : fisheries

You can sponsor this page

Schilbe grenfelli (Boulenger, 1900)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Schilbe grenfelli
Schilbe grenfelli
Picture by Hippocampus-Bildarchiv

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Schilbeidae (Schilbid catfishes)
Etymology: grenfelli: Referring to the type locality of the species, Boma, Lower Zaire River (Ref. 43912).
More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical; 23°C - 26°C (Ref. 12468); 5°N - 0°N

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: lower, middle and upper Congo River basin, including Pool Malebo (= Stanley Pool); Ogooué and Nyanga basins in Gabon; Ntem-Campo, Nyong and Lokoundje basins in Cameroon (Ref. 43912). Also in the Mitemboni River (Gabon-Equatorial Guinea border) and lower Nkomi River basin (Gabon)(Ref. 81643). Reports from the Lali River (upper Kouilou basin) in Republic of Congo or from the Chad basin are based on misidentified specimens; presence in the Ruzisi unlikely, based on a single specimen that is probably mislabelled (Ref. 43912).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.7 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 81643)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 1. Diagnosis: adipose fin present (Ref. 43912, 81643) and fully developed (Ref. 81643). Anterior nostrils closer to each other than the posterior pair; nasal barbel not reaching beyond the posterior border of the eye; inner side of pectoral spine weakly serrated; snout reaching beyond lower jaw; head rounded (Ref. 43912, 81643).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Omnivorous or predominantly carnivorous, feeding on fruits, leaves, grains, insect larvae and nymphs, and small fish; very voracious; juveniles found in floodplains during the rainy season, often hidden under floating trunks of trees which seems a favorite place for juvenile Schilbe and numerous other fish larvae; active swimmer, especially during the night, probably resting near the bottom during daytime (Ref. 43912). Oviparous, eggs are unguarded (Ref. 205). Important species in fishery terms (Ref. 78218). Flesh of this fish very tasty, its price rather elevated (Ref. 43912).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

De Vos, L., 1995. A systematic revision of the African Schilbeidae (Teleostei, Siluriformes). With an annotated bibliography. Ann. Mus. R. Afr. Centr., Sci. Zool., 271:1-450. (Ref. 43912)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 February 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: การค้า
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00832 (0.00366 - 0.01891), b=3.06 (2.87 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.5   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Assuming fec > 10,000).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (45 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 124 [64, 246] mg/100g ; Iron = 1.07 [0.59, 1.84] mg/100g ; Protein = 16.6 [14.8, 18.3] % ; Omega3 = 0.301 [0.144, 0.611] g/100g ; Selenium = 70.5 [31.3, 165.7] μg/100g ; VitaminA = 35.8 [15.9, 90.7] μg/100g ; Zinc = 1.46 [1.04, 2.03] mg/100g (wet weight);