Schilbe banguelensis, Golden barbel : fisheries

You can sponsor this page

Schilbe banguelensis (Boulenger, 1911)

Golden barbel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Schilbe banguelensis (Golden barbel)
Schilbe banguelensis
Picture by RMCA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Schilbeidae (Schilbid catfishes)
Etymology: banguelensis: Referring to the type locality of the species, Lake Bangweulu (Ref. 43912).
More on author: Boulenger.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Lake Mweru system, Luapula River, Lake Bangwelu system and Chambezi River (upper Congo River basin) in Democratic Republic of the Congo and Zambia (Ref. 43912).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 59.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3570); Khối lượng cực đại được công bố: 3.0 kg (Ref. 43912)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1. Diagnosis: adipose fin always present; head rounded; anterior nostrils closer to each other than are posterior ones; snout reaching beyond lower jaw; inner side of pectoral spine feebly serrated; nasal barbel always reaching beyond posterior eye border and sometimes extremely long developed (Ref. 43912).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Possibly reaches twice the maximum size reported and a weight of more than 5 kg; predominantly piscivorous, larger specimens feeding exclusively on fish; in Lake Mweru omnivorous with a piscivorous and sarcophagous tendency; probably reproduces during the rainy season (Ref. 43912). Oviparous, eggs are unguarded (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Distinct pairing (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

De Vos, L., 1995. A systematic revision of the African Schilbeidae (Teleostei, Siluriformes). With an annotated bibliography. Ann. Mus. R. Afr. Centr., Sci. Zool., 271:1-450. (Ref. 43912)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 February 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015