Squatina mapama, Small-crested angelshark

You can sponsor this page

Squatina mapama Long, Ebert, Tavera, Acero P. & Robertson, 2021

Small-crested angelshark
Upload your photos and videos
Google image
Image of Squatina mapama (Small-crested angelshark)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Squatinidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Squatiniformes (Angel sharks) > Squatinidae (Angel sharks)
Etymology: Squatina: Latin for skate, which angel sharks superficially resemble, presumably tautonymous with Squalus squatina Linnaeus 1758 (no species mentioned). (See ETYFish);  mapama: Named for the Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA, which is the Spanish governmental organization that operates the R/V Miguel Oliver that facilitated the capture of this angelshark, and other new species of deepwater fishes on both sides of the Central American isthmus..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 1190 - 1259 m (Ref. 125651). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Westen Central Atlantic: Panama.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 125651)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 137. This species is distinguished by the following set of characters: with a single row of slightly enlarged dermal denticles along the dorsal midline extending between level just anterior of posterior insertion of pelvic fins and anterior base of first dorsal fin and continuing rearwards along dorsal ridge of tail between first and second dorsal fins; a few large denticles on top of the head; nasal flap squared with a fine fringe on ventral edge; two short lateral barbels bluntly rounded also with a fine fringed margin; males with a dorsal color pattern of small, scattered, dark spots distributed over a uniform light-brown background; pectoral-fin span 52.0-58.1% TL; pelvic-fin span 30.7-31.0 % TL; pre-pectoral-fin length 19.4-19.8% TL; trunk width 18.1-19.5% TL; head length 16.5-17.5% TL; spiracle length 2.2-2.3% TL; eye-to-spiracle length 2.2-5.0 % TL; mouth width 10.5-12.1% TL; nostril width 1.6-2.3% TL; snout-to-pectoral distance 19.4-19.8%; spiracle width 2.2-2.3% TL; pectoral-fin inner margins 17.5-18.3% (Ref. 125651).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Long, D.J., D.A. Ebert, J. Tavera, A. Acero P. and D.R. Robertson, 2021. Squatina mapama n. sp., a new cryptic species of angel shark (Elasmobranchii: Squatinidae) from the southwestern Caribbean Sea. J. Ocean Sci. Found. 38,113-130. (Ref. 125651)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.8   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (30 of 100).