Geophagus multiocellus

You can sponsor this page

Geophagus multiocellus Mattos & Costa, 2018

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Geophagus multiocellus
Geophagus multiocellus
Picture by Mattos & Costa, 2018

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Geophaginae
Etymology: Geophagus: Greek, gea = the earth + Greek, phagein = to eat (Ref. 45335);  multiocellus: Name from Latin 'multum' for several and 'ocellus' for little eyes or jewels; referring to the presence of small pale blue spots with minute bright blue dots on its centre on the caudal fin..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 119412)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This species is distinguished from all other species of G. brasiliensis group by having small pale blue spots with minute bright blue dots on its centre, usually vertically coalesced to form short bars on the caudal fin (vs. never a similar pattern); further distinguished from G. rufomarginatus, G. obscurus, G. santosi, by the absence of an oblique iridescent blue zone between humeral region and anterior portion of dorsal-fin base (vs. present); differs from G. rufomarginatus by having dorsal-fin lappets with grey or dark brown edges (vs. red), with denticles on gill-rakers of the first branchial arch (vs. absent) and without longitudinal series of small light blue spots between anal-fin spines and rays (vs. present); differs from G. santosi by having blue bands crossing anal-fin rays (vs. blue bands parallel to fin rays); differs from G. itapicuruensis with D XIV (vs. XIII), lateral spot rounded (vs. elliptical), no horizontal dark brown band on snout (vs. presencet); differs from G. brasiliensis by having longitudinal blue bands crossing the anal-fin rays (vs. transversal blue bands crossing the anal-fin rays) and mouth subterminal (vs. subdorsal) (Ref. 119412).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Mattos, J.L. and W.J.E.M. Costa, 2018. Three new species of the 'Geophagus' brasiliensis species group from the northeast Brazil (Cichlidae, Geophagini). OrinoZoosyst. Evol. 94(2):325-337. (Ref. 119412)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02188 (0.01030 - 0.04649), b=3.03 (2.84 - 3.22), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.5   ±0.1 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).