Etmopterus alphus, Whitecheek lanternshark

You can sponsor this page

Etmopterus alphus Ebert, Straube, Leslie & Weigmann, 2016

Whitecheek lanternshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Etmopterus alphus (Whitecheek lanternshark)
Etmopterus alphus
Male picture by Weigmann, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Squaliformes (Sleeper and dogfish sharks) > Etmopteridae (Lantern sharks)
Etymology: Etmopterus: Greek, ethmos, -ou = sieve or ethmoides bone + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335);  alphus: Name from Latin 'alphus'; referring to the characteristic white spot on the cheeks of this species..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Mức độ sâu 472 - 792 m (Ref. 112348). Subtropical; 18°S - 34°S, 37°E - 45°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Mozambique.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 33.6 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 112348); 39.0 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 84 - 90. This relatively small, slender species of linear-denticled Etmopterus can be separated from its closest congeners within the E. lucifer clade by a combination of characteristics: length of its anterior flank markings being much shorter than its posterior branch; black flank markings sharply demarcated by surrounding lighter to whitish lateral markings; prominent white spot on each cheek; a single white stripe extending the length of the midback; 2 parallel rows of prominent dark pores extending between pectoral and pelvic fins; its closest geographic congener E. sculptus has its anterior branch longer than its posterior branch, with a thinner posterior flank marking, 0.2-0.4% (vs. 0.6-0.9% TL in E. alphus), a higher spiral valve count 8-9 (vs. 5-7 in E. alphus); it differs from its closest morphological congener, the Australasian E. molleri by its shorter anterior (6.0-10.6% vs. 8.0-11.5% TL) and posterior (9.3-12.7% vs. 11.0-15.4% TL) flank-marking branches, biogeography and genetics (Ref. 112348).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ebert, D.A., N. Straube, R.W. Leslie and S. Weigmann, 2016. Etmopterus alphus n. sp.: a new lanternshark (Squaliformes: Etmopteridae) from the southwestern Indian Ocean. Afr. J. Mar. Sci. 38(3):329-340. (Ref. 112348)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 24 April 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.1   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Preliminary low fecundity).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (29 of 100).