Polycentrus jundia

You can sponsor this page

Polycentrus jundia Coutinho & Wosiacki, 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Polycentrus jundia
No image available for this species;
drawing shows typical species in Polycentridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Ovalentaria/misc (Various families in series Ovalentaria) > Polycentridae (Leaffishes)
Etymology: Polycentrus: Greek, poly = a lot of + Greek, kentron = sting (Ref. 45335);  jundia: The specific name is derived from the Tupi word 'jundiá' meaning 'head with spine', and refers to the large amount of serrations present on the head bones of the new species. A noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Rio Negro basin in Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 102655)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 15 - 16; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-9; Tia cứng vây hậu môn 11-12; Tia mềm vây hậu môn: 5 - 6. Polycentrus jundia can be distinguished from P. schomburgkii by the following characters: diagonal upper postorbital band being shorter than orbital diameter (vs. longer); median postorbital horizontal band present (vs. absent); subocular band being shorter than orbital diameter (vs. length of subocular band equal to or greater than orbital diameter; snout blunt (vs. protruding); mouth isognathous (vs. prognathous); serrations absent on lower edge of lacrimal or two tiny serrations at the posterior end (vs. 8-14 conspicuous serrations distributed throughout the lower edge); posterior edge of vertical arm of preopercle fully serrated (vs. smooth edge); five pungent opercular spines, the three dorsalmost largest (vs. one or two short spines); subopercle widely serrated along most of the edge (vs. no serrations); cleithrum with serrations on posterior dorsal margin (vs. no serrations); interopercle with widely serrated edge (vs. clusters of three to five serrations along the edge of varying position between individuals); fourth pectoral-fin ray reaching vertical through anal-fin origin (vs. reaching vertical from spine III or IV of anal fin); 19-20 scales on dorsal-fin base (vs. 26-31); 12-14 scales on anal-fin base (vs. 16-20); 19-21 predorsal scales (vs. 28-30); and median opercular blotch absent (vs. present) (Ref. 102655).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Coutinho, D.P. and W.B. Wosiacki, 2014. A new species of leaffish Polycentrus Müller & Troschel, 1849 (Percomorpha: Polycentridae) from the rio Negro, Brazil. Neotrop. Ichthyol. 12(4):747-753. (Ref. 102655)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.8750   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00514 - 0.02450), b=3.04 (2.87 - 3.21), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.3   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).