Marcusenius krameri : fisheries

You can sponsor this page

Marcusenius krameri Maake, Gon & Swartz, 2014

Upload your photos and videos
Google image
Image of Marcusenius krameri
No image available for this species;
drawing shows typical species in Mormyridae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Osteoglossiformes (Bony tongues) > Mormyridae (Elephantfishes)
Etymology: Marcusenius: Becasue of J. Marcusen, author of "Zur Phauna des Schwarzen Meeres", 1867; ichthyologist;  krameri: Marcusenius krameri is named for Prof. Bernd Kramer from the Zoological Institute of the University of Regensburg, Germany, in recognition of his contribution to the systematics of southern African mormyrids (Ref. 95448).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical; 17°C - 27°C (Ref. 95448); 24°S - 25°S

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: Limpopo River and several of its tributaries in South Africa (Ref. 95448).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 19.7 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 95448)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 22-25; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 28 - 31; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 44. Diagnosis: Marcusenius krameri can be distinguished from its congeners by following characters: middle body depth 21.9-28.1% of standard length; distance from dorsal fin origin to end of caudal peduncle 39.9-41.7% of standard length; distance from anal fin origin to end of caudal peduncle 42.8-44.9% of standard length; dorsal fin length 15.5-20.0% of standard length; anal fin length 23.2-25.5% of standard length; depth of caudal peduncle 26.0-40.6% of its length; scales around caudal peduncle 16; total vertebrae 44; anterior gill rakers (5-6)+(5); total anterior gill rakers 10-11; posterior gill rakers (8)+(9); total posterior gill rakers 17; dorsal fin rays 22-25; anal fin rays 28-31; scales along lateral line 69-72; conical teeth on upper/lower jaws 4-6 (Ref. 95448).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Individuals of this species were found in groups; during the day they were commonly encountered below undercut river banks, especially in dense networks of tree roots or reed beds along the stream margins; places with shallow water and slow-flowing reaches of rivers and streams are especially attractive to them (Ref. 95448). Large numbers of small juveniles were found in bushes of aquatic reeds and floating grass on the periphery of the river or in side channels (Ref. 95448).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Maake, P.A., O. Gon and E.R. Swartz, 2014. Descriptions of three new species of Marcusenius Gill, 1862 (Teleostei: Mormyridae) from South Africa and Mozambique. Zootaxa 3780(3):455-480. (Ref. 95448)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 06 December 2016

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00562 (0.00248 - 0.01273), b=3.05 (2.85 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (14 of 100).