Trinectes hubbsbollinger

You can sponsor this page

Trinectes hubbsbollinger Duplain, Chapleau & Munroe, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Trinectes hubbsbollinger
No image available for this species;
drawing shows typical species in Achiridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Pleuronectiformes (Flatfishes) > Achiridae (American soles)
Etymology: Trinectes: Greek, tres, tria, = three + Greek, nekton = swimmer (Ref. 45335);  hubbsbollinger: Named for Carl L. Hubbs and John A. Bollinger who first recognized these specimens as an undescribed species. Treated as noun..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: upper Río San Juan and Río Condoto in Colombia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 91752)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 57-63; Tia mềm vây hậu môn: 43 - 46; Động vật có xương sống: 29 - 30. Diagnosed from all congeners by the following characters: ocular-side lower lip with short fimbriae with one or two branches; 57-63 dorsal-fin rays; 43-46 anal-fin rays; 5 pelvic-fin rays; body depth in SL 51.1-55.0%; brownish ocular side with irregular paler or darker patches; 8 or fewer, faintly pigmented, transverse chromatophore lines on the ocular-side of the body; absence of cirri on the scaleless area surrounding the ocular-side anterior naris; not numerous long fleshy tentacles on the blind side of the head (vs. numerous in Trinectes paulistanus ); and absence of rays in the ocular-side pectoral fin (Ref. 91752).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Ramos, Robson T.C. | Người cộng tác

Duplain, R.R., F. Chapleau and T.A. Munroe, 2012. A new species of Trinectes (Pleuronectiformes: Achiridae) from the Upper Río San Juan and Río Condoto, Colombia. Copeia 2012(3):541-546. (Ref. 91752)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 10 October 2014

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5010   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01288 (0.00580 - 0.02864), b=3.12 (2.93 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).