Dalatias licha, Kitefin shark : fisheries

You can sponsor this page

Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)

Kitefin shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Dalatias licha   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Dalatias licha (Kitefin shark)
Dalatias licha
Male picture by Cambraia Duarte, P.M.N. (c)ImagDOP

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Squaliformes (Sleeper and dogfish sharks) > Dalatiidae (Sleeper sharks)
Etymology: Dalatias: Etymology not explained nor evident. A few online sources suggest Dalatias is derived from dalos (Gr.), torch or firebrand, but nothing in Rafinesque’s description supports this interpretation. Interestingly, D. licha is bioluminescent, a fact that was discovered and resported only recently and was certainly unknown to Rafinesque and other early naturalists. See: Mallefet J., D. W. Stevens, and L. Duchatelet. 2021. Bioluminescence of the largest luminous vertebrate, the kitefin shark, Dalatias licha: first insights and comparative aspects. Frontiers in Marine Science 8 (article 633582): 1-13. (See ETYFish);  licha: Latinization of “La Liche” as reported by Broussonet (1780), an old French word for this shark, possibly from from the Occitan lecha or lec, meaning “glutton”. (See ETYFish).
More on author: Bonnaterre.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์หน้าดินในเขตน้ำลึก; ระดับความลึก 37 - 1800 m (Ref. 247), usually 300 - 600 m (Ref. 247). Deep-water; 72°N - 56°S, 98°W - 153°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Atlantic: Georges Bank and northern Gulf of Mexico. Eastern Atlantic: Iceland (Ref. 12462), Scotland, and Irish Atlantic slope to Morocco, western Mediterranean, Madeira to Cameroon. Western Indian Ocean: Mozambique and South Africa. Western Pacific: Japan, Australia, and New Zealand. Central Pacific: Hawaii.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 139.0, range 117 - 159 cm
Max length : 182 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 10717)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. Moderately sized, short- and blunt-snouted shark with two almost equal-sized dorsal fins; papillose thick lips; small slender-cusped upper teeth and very large lower teeth with erect triangular serrated cusps and distal blades; first dorsal fin on back with its origin behind the pectoral rear tips and its base closer to the pectoral base than the pelvic fins; and caudal fin with the ventral lobe not expanded (Ref. 247). Dark grey-brown to black; trailing edges of fins translucent (Ref. 26346).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found on outer continental and insular shelves and slopes (Ref. 247). Mainly found on or near the bottom but readily occurs well off the substrate (Ref. 247, 58302). Often pelagic (Ref. 58302). Found singly or in small schools (Ref. 6871). Feeds mainly on deepwater bony fish, but also skates, other sharks (etmopterids in Ref. 123656), cephalopods and crustaceans (Ref. 5578). This bioluminescent shark (currently the largest luminous vertebrate) emit light ventrally to counterilluminate which might be used to illuminate the ocean floor while searching/hunting for prey; or to stealthily approach prey, using counterillumination camouflage, before striking fast when it is close enough (Ref. 123656). Ovoviviparous (Ref. 205), with 10-20 young born at 30-42 cm (Ref. 26346). Used for its squalene liver oil, leather and meat, as well as for fishmeal (Ref. 6871).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Ovoviviparous (Ref. 247). 10-20 young born at 30-42 cm (Ref. 26346); 10-16 young born at 30 cm TL (Ref.58048). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FIRMS - Stock assessments | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การประมง: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 2.5 - 14.3, mean 5.3 °C (based on 3093 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 1.0020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00372 (0.00141 - 0.00976), b=3.12 (2.89 - 3.35), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.2   ±0.4 se; based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Fec=10-20).
Prior r = 0.27, 95% CL = 0.15 - 0.48, Based on 1 stock assessment.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (65 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate vulnerability (38 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 6.01 [1.29, 31.29] mg/100g; Iron = 0.325 [0.075, 1.053] mg/100g; Protein = 19.3 [17.4, 21.2] %; Omega3 = 0.303 [0.107, 0.998] g/100g; Selenium = 21.6 [5.9, 65.2] μg/100g; VitaminA = 6.5 [1.4, 30.4] μg/100g; Zinc = 0.214 [0.104, 0.400] mg/100g (wet weight);