Baryancistrus chrysolomus

You can sponsor this page

Baryancistrus chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & Ribeiro de Oliveira, 2011

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Baryancistrus chrysolomus
Baryancistrus chrysolomus
Picture by JJPhoto

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Loricariidae (Armored catfishes) > Hypostominae
Etymology: Baryancistrus: Greek, barys = heavy + Greek, agkistron = hook (Ref. 45335);  chrysolomus: Derived from the Greek 'chryso', meaning orange or yellow and 'loma', meaning border, in allusion to the colored band at the border of the dorsal and caudal fins. A noun in apposition..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: Rio Xingu drainage in Brazil.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 29.6 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 111518); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 410.00 g (Ref. 111518)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 2; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 7; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 5. Distinguished from its congeners by having a broad orange to yellow band along the entire distal border of dorsal and caudal fins. Can be diagnosed from other species of Baryancistrus by the combination of the following characters: absence of clear dots on the body; naked abdomen; mandibullary teeth around 70; and dark body with very faint, almost indistinguishable light marks. Both young of Baryancistrus xanthellus and Baryancistrus chrysolomus possess wide light bands on dorsal and caudal fins, but these bands are only retained in adults of Baryancistrus chrysolomus. Both species differ in body coloration, Baryancistrus xanthellus is spotted while Baryancistrus chrysolomus is almost plain (Ref. 87296).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults occur under large flat rocks settled directly on the river bottom, in places with considerable amounts of fine sediments. Young individuals inhabit marginal areas of the rapids, near the river banks, usually just one or two individuals. They occupy under rocks in places with slow to moderate flowing waters, usually with sediment accumulation over the rocks and river bottom. Based on two specimens, this species feeds mainly on diatoms and occasionally on invertebrate larvae associated with fine sediments and sand grains (Ref. 87296).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Fisch-Muller, Sonia | ผู้ร่วมมือ

Rapp Py-Daniel, L.H., J. Zuanon and R. Ribeiro de Oliveira, 2011. Two new ornamental loricariid catfishes of Baryancistrus from rio Xingu drainage (Siluriformes: Hypostominae). Neotrop. Ichthyol. 9(2):241-252. (Ref. 87296)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 November 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01479 (0.00808 - 0.02708), b=3.00 (2.85 - 3.15), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (20 of 100).