Rhinolekos britskii

You can sponsor this page

Rhinolekos britskii Martins, Langeani & Costa, 2011

Upload your photos and videos
Google image
Image of Rhinolekos britskii
No image available for this species;
drawing shows typical species in Loricariidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Loricariidae (Armored catfishes) > Hypoptopomatinae
Etymology: Rhinolekos: Name from the Greek 'rhinos' for nose, nostril and 'lekos' for plate, referring to presence of the lateronasal plate.;  britskii: Named for Heraldo A. Britski, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, in recognition of his dedication and remarkable contributions to the studies in Hypoptopomatinae and to Neotropical Ichthyology, in general..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: streams from rio Paranaíba drainage, upper rio Paraná system in Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 86681)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia mềm vây hậu môn: 6; Động vật có xương sống: 31. Distinguished from its congeners by the following characters: presence of transverse dark bands on pectoral-,pelvic- and anal-fin rays (vs. absence); 31 vertebrae (vs. 32), and by anterior portion of the compound supraneural-first dorsal-fin proximal radial contacting the neural spine of the 9th vertebra (vs. 10th). Differs from Rhinolekos garavelloi by the larger post-anal length (34.7-37.7% in SL vs. 29.0-34.6%); smaller thoracic length (14.7-18.0% in SL vs. 18.1-20.8%); and fewer plates in the dorsal series (24-28 vs. 30-35). Can be diagnosed from Rhinoleko schaeferi by the absence of premaxillary and dentary accessory teeth (vs. presence); and 21-24 mid-dorsal plates (vs. 18-20) (Ref. 86681).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Fisch-Muller, Sonia | Người cộng tác

Oliveira Martins, F. de and F. Langeani, 2011. Rhinolekos, a new genus with three new species of Hypoptopomatinae (Siluriformes: Loricariidae) from upper rio Paraná. Netrop. Ichthyol. 9(1):65-78. (Ref. 86681)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 November 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5625   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00741 (0.00323 - 0.01701), b=3.12 (2.93 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).