Balitora nantingensis

You can sponsor this page

Balitora nantingensis Chen, Cui & Yang, 2005

Upload your photos and videos
Google image
Image of Balitora nantingensis
No image available for this species;
drawing shows typical species in Balitoridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Balitoridae (River loaches)
Etymology: nantingensis: Named for Nanting river..
More on authors: Chen, Cui & Yang.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Nanting River drainage in Yunnan, China.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 56327)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia mềm vây hậu môn: 7. Differs from Balitora longibarbata by having one pair of maxillary barbel and 59-64 lateral line scales; from B. kwangsiensis by distance from pelvic-fin origin to pectoral-fin origin equal to distance from pelvic-fin origin to between anus and anal-fin origin and branched pelvic-fin rays nine. Distinguished from B. lancangjiangensis by a triangular-like blotch in nape absent, area from halfway to pelvic-fin ray to anus covered by scales, the first pectoral ray thickened, posterior end of pelvic-fin reaching beyond middle of distance from posterior end of pelvic-fin base to anal-fin origin, lateral line scales 59-64, slightly longer head, HL 4.2-5.1 times in SL, slightly larger eyes 4.0-6.4 times in HL. Differs from B. burmanica /i> by pointed snout in dorsal view; body depth 12.5-16.9% of SL, length of caudal-peduncle 2.0-2.8 times of its depth; caudal-peduncle length 14.3-15.6% of SL, average ratio of body width at pelvic-fin origin and distance between inner pelvic-fin base 2.0, body width 1.1-1.5 times of body depth (Ref. 56327).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Mainly inhabits streams with clear and swift current, rocky bottom, seldom in the main course (Ref. 56327).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chen, X.-Y., G.-H. Cui and J.-X. Yang, 2005. Balitora nantingensis (Teleostei: Balitoridae), a new hillstream loach from Salween drainage in Yunnan, southwestern China. Raffles Bull. Zool. Supplement (13):21-26. (Ref. 56327)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00178 (0.00069 - 0.00461), b=3.10 (2.88 - 3.32), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.5   ±0.2 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).