Asymbolus rubiginosus

You can sponsor this page

Asymbolus rubiginosus Last, Gomon & Gledhill, 1999

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Asymbolus rubiginosus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Asymbolus rubiginosus
Asymbolus rubiginosus
Male picture by Kyne, P.M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Asymbolus: Etymology not explained, possibly a-, Latin privative, i.e., without; sym-, from syn (Gr.), together or joined; bolus (L.), lump or morsel, proposed as a subgenus of Scyliorhinus (Scyliorhinidae) distinguished in part by labial fold of upper lip not hanging over lower-jaw symphysis of A. analis and A. vincenti. (See ETYFish);  rubiginosus: Latin for rusty, referring to its body coloration. (See ETYFish).
More on authors: Last, Gomon & Gledhill.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Mức độ sâu 25 - 540 m (Ref. 36718). Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: Australia

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 39.3 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 36718); 41.9 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Pale brownish medium-sized body with orange brown spots; indistinct brownish blotch beneath eye; between each dark saddle on dorsal midline a cluster of spots; caudal peduncle short and slender; head and trunk broad, anal-fin base long.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Oviparous (Ref. 50449).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous, paired eggs are laid. Embryos feed solely on yolk (Ref. 50449).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Last, P.R., M.F. Gomon and D.C. Gledhill, 1999. Australian spotted catsharks of the genus Asymbolus (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae). Part 2: Descriptions of three new, dark-spotted species. p. 19-35. In P.R. Last (ed.). Australian catsharks of the genus Asymbolus (Carcharhiniformes: Scyliorhinidae). (Ref. 36718)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 13 May 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 12.1 - 17, mean 14.6 °C (based on 55 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5020   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00355 (0.00176 - 0.00714), b=3.09 (2.91 - 3.27), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.0   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (Fec assumed to be <100).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (32 of 100).