Citharinops distichodoides : fisheries

You can sponsor this page

Citharinops distichodoides (Pellegrin, 1919)

Upload your photos and videos
Google image
Image of Citharinops distichodoides
No image available for this species;
drawing shows typical species in Citharinidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Characiformes (Characins) > Citharinidae (Lutefishes)
Etymology: Citharinops: Latin, cithara = lire like instrument + Greek, ops = appearance (Ref. 45335).
More on author: Pellegrin.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Chad, Bénué, Niger and Volta basins (Ref. 81281). Previously, 2 subspecies were recognized: Citharinops distichodoides distichodoides in Chad and Bénué basins (Ref. 2938, 81281), and Citharinops distichodoides thomasi in Niger and Volta basins (Ref. 2938, 7095, 81281).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 54 - ? cm
Max length : 84.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 2938); Khối lượng cực đại được công bố: 4.6 kg (Ref. 3799)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 16-19; Tia mềm vây hậu môn: 20 - 23. Diagnosis: more elongate than Cithardium and Citharinus species; body depth 2.2-2.7x and head length 3-3.7x SL; caudal peduncle 0.7-1.1x long than deep; head 1.6-2.0x long than wide; short snout, 1.0-1.7x of eye diameter; pectoral fins almost half of head length; adipose fin 0.3-0.7x its distance to dorsal fin; caudal fin with symmetrical lobes (tips becoming round in adults); cycloid scales; scale formula 7.5-9.5/50-56/10.5-12.5; 7.5-9.5 scales between lateral line and dorsal fin origin; 16-19 dorsal fin branched rays; 20-23 anal fin branched rays (Ref. 2938, 81281).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Monospecific, distinguished from other genus of family by the body form which is more elongated than 2 other genus: Citharidium and Citharinus (Ref. 2938).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gosse, J.-P., 1990. Citharinidae. p. 261-268. In C. Lévêque, D. Paugy and G.G. Teugels (eds.) Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l'Ouest. Tome I. Coll. Faune Tropicale n° XXVIII. Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren and O.R.S.T.O.M., Paris, 384 p. (Ref. 2938)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 20 August 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 1.0039   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01585 (0.00617 - 0.04070), b=2.96 (2.74 - 3.18), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  2.0   ±0.1 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (61 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Unknown.