Chondrostoma nasus, Common nase : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

Common nase
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins Misc. | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Leuciscidae (Minnows) > Leuciscinae
Etymology: Chondrostoma: Greek, chondros = cartilage + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335). Name referring to the characteristic horny layer on the lower lip (Ref. 57917).
More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243). Temperate; 56°N - 37°N, 0°E - 35°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe: Basins of Black (Danube, Dniestr, South Bug and Dniepr drainages), southern Baltic (Nieman, Odra, Vistula) and southern North Seas (westward to Meuse). Invasive or introduced in Rhône, Loire, Hérault, Seine (France) and Soca (Italy, Slovenia) drainages. Reports from the Drin drainage including Lakes Ohrid and Skadar represent a distinct species. Asia: Turkey.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 50.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556); common length : 25.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 1.5 kg (Ref. 556); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 15 ปี (Ref. 30578)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 8-10; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 9 - 11; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 47 - 48. Diagnosed from congeners in Black and Caspian Sea basins by the following characters: straight mouth in individuals larger than 20 cm SL, lower lip with thick cornified sheath; dorsal fin with 9½ branched rays; anal fin with 10-11½ branched rays; scales on lateral line 52-66 (usually 60-63); eye large, diameter 50-65% of interorbital distance; and side lacking broad dark midlateral stripe. Differs from species of Chondrostoma, Protochondrostoma and Parachondrostoma in Atlantic, Adriatic and Mediterranean basins of France, Italy and Slovenia by having the following features: mouth straight, lower lip with thick cornified sheath; 27-36 gill rakers; anal fin with 10-11½ branched rays; and pectoral, pelvic, anal and caudal fins red (Ref. 59043). (Ref. 59043). Caudal fin with 19 to 21 rays (Ref. 40476).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Gregarious. Adults occur in fairly shallow water with fast current, often beside the swirls created by piles of bridges or rocks (Ref. 30578). They inhabit moderate to fast-flowing large to medium sized rivers with rock or gravel bottom. Larvae occur below surface and feeding larvae inhabit along shores. Early juveniles live on the bottom in very shallow shoreline habitats. When growing, they move from the shore for faster-flowing waters. Juveniles overwinter in backwaters or in cavities along shores. During winter, adults form dense swarms in lower parts of rivers. Larvae and early juveniles prey on small invertebrates while larger juveniles and adults feed on benthic diatoms and detritus. Adults migrate upstream some tens of km to spawning sites which are often located in tributaries. Spawning occurs in fast flowing water on shallow gravel beds (Ref. 556, 59043). Its flesh is good but bony (Ref. 30578). Locally threatened by damming, destruction of spawning sites and pollution. In drainages where they are introduced, they outcompete and eliminate Parachondrostoma toxostoma in Rhône and Protochondrostoma genei in Soca (Ref. 59043).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Migrates some tens of km to spawning sites, which are often located in tribbutaries. Males form large aggregations, each male defending a small territory. Females spawn only once a year and in some populations, during a very short period of 3-5 days. Females lay sticky eggs into excavations made in gravel (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: สถานแสดงสัตว์น้ำของรัฐ
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00724 (0.00427 - 0.01228), b=3.12 (2.98 - 3.26), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  2.0   ±0.00 se; based on food items.
Generation time: 4.8 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (tm=3-4; tmax=15; Fec=10,000-40,000).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (48 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Unknown.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 52.1 [29.3, 101.5] mg/100g; Iron = 0.863 [0.410, 1.540] mg/100g; Protein = 17.7 [16.1, 19.2] %; Omega3 = 1.1 [0.5, 2.7] g/100g; Selenium = 17.5 [6.6, 42.2] μg/100g; VitaminA = 32.6 [11.5, 91.2] μg/100g; Zinc = 0.593 [0.362, 1.567] mg/100g (wet weight); based on nutrient studies.