Prognathodes aculeatus, Longsnout butterflyfish : aquarium

You can sponsor this page

Prognathodes aculeatus (Poey, 1860)

Longsnout butterflyfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Prognathodes aculeatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Prognathodes aculeatus (Longsnout butterflyfish)
Prognathodes aculeatus
Picture by Muséum-Aquarium de Nancy/D. Terver

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Acanthuriformes (Surgeonfishes) > Chaetodontidae (Butterflyfishes)
Etymology: Prognathodes: Greek, pro = first, in front of + Greek, gnathos = jaw (Ref. 45335).
More on author: Poey.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Cùng sống ở rạn san hô; không di cư; Mức độ sâu 1 - 100 m (Ref. 110583), usually 15 - 55 m (Ref. 110583). Tropical; 33°N - 9°S, 98°W - 57°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Atlantic: southern Florida and the western Gulf of Mexico to the West Indies-Caribbean region and Venezuela.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 47838)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13 - 14; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 18-19; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 14 - 16. Upper half of body yellow-orange, shading into blackish basally in dorsal fin; lower half of body white; orange bands on head and a narrow orange bar on caudal peduncle (Ref. 13442).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit deep coral-rich reefs and drop-offs (Ref. 47838). Feed on small invertebrates. Often seen nibbling on the tube feet of sea urchins or the tentacles of tubeworms (Ref. 9710). Unlike some chaetodonts it does not pick parasites from the bodies of other fishes (Ref. 5521). Solitary, sometimes in pairs (Ref. 47838). Seek refuge when approached (Ref. 47838). Oviparous (Ref. 205). Form pairs during breeding (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Form pairs during breeding (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Allen, G.R., R. Steene and M. Allen, 1998. A guide to angelfishes and butterflyfishes. Odyssey Publishing/Tropical Reef Research. 250 p. (Ref. 47838)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 06 October 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | DORIS | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | Bể cá công cộng | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 22.9 - 28, mean 26.5 °C (based on 234 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5002   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.02239 (0.01117 - 0.04486), b=3.02 (2.85 - 3.19), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.2 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 146 [72, 247] mg/100g; Iron = 1.07 [0.60, 1.90] mg/100g; Protein = 18.5 [17.3, 19.8] %; Omega3 = 0.142 [0.074, 0.269] g/100g; Selenium = 45.9 [21.7, 93.2] μg/100g; VitaminA = 45.7 [12.3, 175.3] μg/100g; Zinc = 1.78 [1.15, 2.66] mg/100g (wet weight);