Molva dypterygia, Blue ling : fisheries

You can sponsor this page

Molva dypterygia (Pennant, 1784)

Blue ling
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Molva dypterygia   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Molva dypterygia (Blue ling)
Molva dypterygia
Picture by Salesjö, A.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Gadiformes (Cods) > Lotidae (Hakes and burbots)
Etymology:

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển gần đáy; không di cư; Mức độ sâu 150 - 1000 m (Ref. 54594), usually 350 - 500 m (Ref. 54594). Temperate; 79°N - 29°N, 65°W - 44°E (Ref. 54594)

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic: Southwestern Barents Sea, sometimes north to Spitsbergen, southeastern Greenland, southern coast of Iceland, around the British Isles and south to Morocco and into the western Mediterranean. Northwest Atlantic: Newfoundland.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 86.5  range ? - 88 cm
Max length : 155 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 1371); Khối lượng cực đại được công bố: 30.0 kg (Ref. 35388); Tuổi cực đại được báo cáo: 20 các năm (Ref. 1371)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 70 - 81. Lower jaw longer than upper jaw; barbel shorter than eye diameter. Back gray-brown, grading to white ventrally. Posterior portions of vertical fins dark with pale margins.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found mostly from 350-500 m depth on muddy bottoms. Feed on crustaceans and fish (flatfishes, gobies, rocklings) (Ref. 1371).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Cohen, D.M., T. Inada, T. Iwamoto and N. Scialabba, 1990. FAO species catalogue. Vol. 10. Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). An annotated and illustrated catalogue of cods, hakes, grenadiers and other gadiform fishes known to date. FAO Fish. Synop. 125(10). Rome: FAO. 442 p. (Ref. 1371)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO - Các nghề cá: landings, species profile; Publication: search | FIRMS - Stock assessments | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Các nghề cá: landings, species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 2.1 - 14.1, mean 6.3 °C (based on 199 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.6250   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00302 (0.00169 - 0.00541), b=3.04 (2.88 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.5   ±0.6 se; based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (K=0.13-0.16; tm=8-11; tmax=20).
Prior r = 0.35, 95% CL = 0.23 - 0.52, Based on 4 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (75 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Moderate to high vulnerability (47 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 16.4 [8.1, 35.6] mg/100g ; Iron = 0.278 [0.142, 0.592] mg/100g ; Protein = 17.6 [15.8, 19.3] % ; Omega3 = 0.381 [0.204, 0.707] g/100g ; Selenium = 29.8 [15.2, 59.6] μg/100g ; VitaminA = 10.9 [2.7, 40.8] μg/100g ; Zinc = 0.305 [0.198, 0.473] mg/100g (wet weight);