You can sponsor this page

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

Mediterranean scaldfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Arnoglossus laterna (Mediterranean scaldfish)
Arnoglossus laterna
Picture by Piepiorka, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Bothidae (Lefteye flounders)
Etymology: Arnoglossus: Greek, aros, -oy = lamb + Greek, glossa = tongue (Ref. 45335).  More on author: Walbaum.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 10 - 200 m (Ref. 4704), usually 10 - 100 m (Ref. 35388).   Subtropical; 62°N - 18°S, 18°W - 42°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Atlantic: Norway to Angola. Also known from the Mediterranean and Black Sea.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?, range 11 - ? cm
Max length : 25.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 35388); common length : 12.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3397); Tuổi cực đại được báo cáo: 8 các năm (Ref. 32766)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 81-93; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 74 - 82. Very thin body. None of the dorsal finrays are prolonged (Ref. 4704). Lateral line with a marked curve over the pectoral fin. Behind the pelvic fins two backward curved thorns. Body slender, translucent and shaped like a sole (Ref. 35388).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Live on mixed or muddy bottoms. Feed on small fishes and invertebrates (Ref. 4704).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Amaoka, Kunio | Người cộng tác

Aldebert, Y., M. Desoutter and J.-C. Quéro, 1990. Bothidae. p. 1027-1036. In J.C. Quero, J.C. Hureau, C. Karrer, A. Post and L. Saldanha (eds.) Check-list of the fishes of the eastern tropical Atlantic (CLOFETA). JNICT, Lisbon; SEI, Paris; and UNESCO, Paris. Vol. 2. (Ref. 5979)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 March 2014

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FishSource | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 7.4 - 19.5, mean 10.8 (based on 1350 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00589 (0.00488 - 0.00710), b=3.09 (3.04 - 3.14), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.6   ±0.3 se; Based on diet studies.
Thích nghi nhanh (Ref. 69278):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (tm=3; tmax=7.5).
Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate vulnerability (36 of 100) .