Carcharhinus falciformis, Silky shark : fisheries
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839)

Silky shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Carcharhinus falciformis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Carcharhinus falciformis (Silky shark)
Carcharhinus falciformis
Picture by Furlan, B.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Carcharhinidae (Requiem sharks)
Etymology: Carcharhinus: karcharos (Gr.), sharp or jagged; rhinus, an ancient name for sharks, from rhine (Gr.), rasp, both words alluding to a shark's jagged, rasp-like skin. (See ETYFish);  falciformis: falx (L.), scythe or sickle; forma (L.), shape or form, referring to sickle-like shape of pectoral fins [authorship often attributed to Müller & Henle, who published Bibron’s description]. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 4000 m (Ref. 55180), usually 0 - 500 m (Ref. 6871). Subtropical; 42°N - 43°S, 180°W - 180°E (Ref. 55180)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumtropical. Western Atlantic: Massachusetts, USA to southern Brazil, including the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea to Uruguay (Ref. 58839). Eastern Atlantic: Spain, Madeira to northern Angola; St. Paul's Rocks (Ref. 13121); Cape Verde (Ref. 34514). Indo-Pacific: scattered records from the Red Sea and Natal, South Africa (Ref. 5578) to China, New Zealand, and the Caroline, Hawaiian, Phoenix and Line islands. Eastern Pacific: southern Baja California, Mexico to northern Chile. Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 219.1, range 180 - 260 cm
Max length : 350 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9997); common length : 250 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 9997); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 346.0 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 25 ปี (Ref. 31395)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A large, slim shark with a moderately long, flat and rounded snout, large eyes, small jaws, and oblique-cusped teeth with serrations; 2nd dorsal fin low and with greatly elongated rear tip (Ref. 5578). Grey or bluish-grey above, white below; no conspicuous fin markings (Ref. 5578). Only Carcharhinus species with an interdorsal ridge that has the dorsal fin origin behind the free rear tip of the pectoral fin (Ref. 26938).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found abundantly near the edge of continental and insular shelves, but also in the open sea and occasionally inshore (Ref. 244). Often found in deepwater reefs and near insular slopes (Ref. 244). Littoral and epipelagic, in the open sea or near the bottom at 18-500 m (Ref. 58302). It is quick-moving and aggressive (Ref. 244). Solitary (Ref. 26340); often associated with schools of tuna (Ref. 244). Feeds mainly on fishes, but also squid, paper nautiluses, and pelagic crabs (Ref. 244; 37816). Viviparous (Ref. 50449). Regarded as dangerous to humans (Ref. 9997). Flesh utilized fresh and dried-salted for human consumption; its hide for leather; its fin for shark-fin soup; its liver for oil (Ref. 244). 2 to 14 young, 73 to 87 cm, are born per litter (Ref. 1602).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Viviparous, placental (Ref. 50449). 2-15 pups (Ref. 6871, 37816) born at 57-87 cm TL (Ref. 9997); 1-16 pups born at 55-72 cm TL. Females appear to breed every year, but there appears to be no reproductive seasonality (Ref. 58048). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2 - Carcharhiniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/2):251-655. Rome: FAO. (Ref. 244)

CITES


Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 9997)

Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์
FAO - การประมง: landings, species profile; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 12 - 28.9, mean 26.7 °C (based on 8170 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00490 (0.00396 - 0.00605), b=3.07 (3.03 - 3.11), in cm total length, based on LWR estimates for this species (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.0 se; based on diet studies.
Generation time: 9.2 (7.4 - 13.1) years. Estimated as median ln(3)/K based on 14 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (rm=0.054; K=0.05-0.15; tm=6-10; tmax=25; Fec=2-14).
Prior r = 0.06, 95% CL = 0.04 - 0.10, Based on 3 stock assessments.
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (82 of 100).
Climate Vulnerability (Ref. 125649):  Very high vulnerability (76 of 100).
Price category (Ref. 80766):   High.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 2.41 [0.46, 12.84] mg/100g ; Iron = 0.321 [0.080, 0.980] mg/100g ; Protein = 22.8 [19.9, 25.0] % ; Omega3 = 0.211 [0.078, 0.542] g/100g ; Selenium = 34.5 [10.6, 105.0] μg/100g ; VitaminA = 23 [7, 76] μg/100g ; Zinc = 0.281 [0.138, 0.566] mg/100g (wet weight);