Exostoma gaoligongense, Gaoligong mountain catfish

You can sponsor this page

Exostoma gaoligongense Chen, Poly, Catania & Jiang, 2017

Gaoligong mountain catfish
Upload your photos and videos
Google image
Image of Exostoma gaoligongense (Gaoligong mountain catfish)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Sisoridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Sisoridae (Sisorid catfishes) > Glyptosterninae
Etymology: Exostoma: Greek, exos = outside + Greek, stoma = mouth (Ref. 45335);  gaoligongense: Named for the Gaoligong Mountain in which the type locality is located, an adjective..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: China (four tributaries of the Salween River drainage in Yunnan).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 118107)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This species is distinguished by the following characters: adipose fin is confluent with the emarginate caudal fin; pectoral fin extending to the vicinity of dorsal-fin origin; pelvic fin reaching anus, gill opening extending to the ventral surface of the body, nasal barbels reaching or surpassing anterior edge of eye; maxillary barbels just reaching or slightly surpassing pectoral-fin origin, branched pectoral-fin rays 9-11; abdominal vertebrae 23-25; snout length 39.7%-53.3% HL; length of dorsal-fin base 8.3%-12.1% SL, length of anal fin 13.1%-15.8% SL, length of adipose-fin base 31.7%-45.2% SL; caudal-peduncle length 18.8%-22.3% SL, caudal-peduncle depth 7.3%-10.8% SL, body depth at anus 1.3%-16.9% SL; nterorbital width 27.5%-35.1% HL, length of dorsal fin/dorsal to adipose distance 90.3%-287.0%, anal to caudal distance/pelvic to anal distance 88.2%-116.7% (Ref. 118107).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chen, X.-Y., W.J. Poly, D. Catania and W.-S. Jiang, 2017. A new species of sisorid catfish of the genus Exostoma from the Salween drainage, Yunnan, China. Zool. Res. 38(5):291-299. (Ref. 118107)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00759 (0.00347 - 0.01656), b=3.02 (2.84 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.1   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Trung bình, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 1.4 - 4.4 năm (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).