Chelidoperca flavimacula, Yellow-spotted perchlet

You can sponsor this page

Chelidoperca flavimacula Psomadakis, Gon & Htut, 2021

Yellow-spotted perchlet
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Chelidoperca flavimacula (Yellow-spotted perchlet)
Chelidoperca flavimacula
Picture by Alvheim, O.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Serranoidei (Groupers) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets)
Etymology: Chelidoperca: Greek, chelidon, -onos = swift, as black as a swift + Greek, perke = perch (Ref. 45335);  flavimacula: Name from Latin 'flavus' for yellow and 'macula' for spot; referring to the characteristic yellow spots covering the anal fin in this species..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 84 - 131 m (Ref. 123773). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: Myanmar (Andaman Sea).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 123773)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 10; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 6. This species is distinguished from its congeners by the following set of characters: scale rows between the lateral line and middle of first dorsal-fin base 3 (2 full-sized plus 1 half-sized); pored lateral-line scales 42-45 (modally 42); pectoral-fin rays 15-16 (modally 15); predorsal scale rows 6; scale rows below the lateral line 9-10; circumpeduncular scales 16-17; no scale rows from ventral side of dentary; scale rows on interorbital area extending to mid-orbit level; maxilla is expanded posteriorly, covered ventrally by low skin fold; outermost row teeth of the upper jaw distinctly enlarged; gill rakers 6-7 + 10-12; developed gill rakers 1-2 + 6-8; serrations on preopercle 31-45; serrations on postemporal 2-5; body depth 4.1-4.3 in SL; head length 2.6-2.7 in SL; body with three, poorly-defined longitudinal rows of small whitish spots; dorsal fin transparent with about four longitudinal rows of bright yellow spots mostly covering the soft portion of fin; anal fin transparent white with yellow or reddish distal margin and three or four rows of bright yellow spots over its proximal half; posteriormost dorsal and anal-fin rays are with short alternating yellow and dark grey bands (Ref. 123773).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Heemstra, Phillip C. | Người cộng tác

Psomadakis, P.N., O. Gon and T. Htut, 2021. Two new species of the genus Chelidoperca (Perciformes: Serranidae) from the Andaman Sea, eastern Indian Ocean. Zootaxa 4927(1):87-103. (Ref. 123773)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Electrophoreses
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01072 (0.00509 - 0.02256), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.5   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).