Chelidoperca flavimacula, Yellow-spotted perchlet

You can sponsor this page

Chelidoperca flavimacula Psomadakis, Gon & Htut, 2021

Yellow-spotted perchlet
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Chelidoperca flavimacula (Yellow-spotted perchlet)
Chelidoperca flavimacula
Picture by Alvheim, O.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Perciformes/Serranoidei (Groupers) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets)
Etymology: Chelidoperca: Greek, chelidon, -onos = swift, as black as a swift + Greek, perke = perch (Ref. 45335);  flavimacula: Name from Latin 'flavus' for yellow and 'macula' for spot; referring to the characteristic yellow spots covering the anal fin in this species..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 84 - 131 m (Ref. 123773). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Eastern Indian Ocean: Myanmar (Andaman Sea).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.1 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 123773)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 10; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 10; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 6. This species is distinguished from its congeners by the following set of characters: scale rows between the lateral line and middle of first dorsal-fin base 3 (2 full-sized plus 1 half-sized); pored lateral-line scales 42-45 (modally 42); pectoral-fin rays 15-16 (modally 15); predorsal scale rows 6; scale rows below the lateral line 9-10; circumpeduncular scales 16-17; no scale rows from ventral side of dentary; scale rows on interorbital area extending to mid-orbit level; maxilla is expanded posteriorly, covered ventrally by low skin fold; outermost row teeth of the upper jaw distinctly enlarged; gill rakers 6-7 + 10-12; developed gill rakers 1-2 + 6-8; serrations on preopercle 31-45; serrations on postemporal 2-5; body depth 4.1-4.3 in SL; head length 2.6-2.7 in SL; body with three, poorly-defined longitudinal rows of small whitish spots; dorsal fin transparent with about four longitudinal rows of bright yellow spots mostly covering the soft portion of fin; anal fin transparent white with yellow or reddish distal margin and three or four rows of bright yellow spots over its proximal half; posteriormost dorsal and anal-fin rays are with short alternating yellow and dark grey bands (Ref. 123773).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Heemstra, Phillip C. | ผู้ร่วมมือ

Psomadakis, P.N., O. Gon and T. Htut, 2021. Two new species of the genus Chelidoperca (Perciformes: Serranidae) from the Andaman Sea, eastern Indian Ocean. Zootaxa 4927(1):87-103. (Ref. 123773)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01072 (0.00509 - 0.02256), b=3.06 (2.88 - 3.24), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.5   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).