Ophichthus olivaceus, Olivaceous snake eel

You can sponsor this page

Ophichthus olivaceus McCosker & Bogorodsky, 2020

Olivaceous snake eel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Ophichthus olivaceus (Olivaceous snake eel)
Ophichthus olivaceus
Picture by Bogorodsky, S.V.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Ophichthidae (Snake eels) > Ophichthinae
Etymology: Ophichthus: Greek, ophis = serpent + Greek, ichthys = fish (Ref. 45335);  olivaceus: Name from Latin, referring to its coloration, olivaceus..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์หน้าดินในเขตน้ำลึก; ระดับความลึก 35 - 63 m (Ref. 123091). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Indian Ocean, Red Sea, southern Saudi Arabia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 75.6 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 141 - 145. This speies is distinguished by the following characters: moderately elongate species, tail length 46.3-46.4%, head length 9.0-10.4%, and body depth at gill opening 3.6-4.2% of total length; dorsal-fin origin is above the middle of pectoral fin; pectoral fin rounded, elongate and well-developed; posterior nostril within upper lip, not visible externally; upper lip with two minute barbels, the first between anterior and posterior nostrils, the second beneath mid orbit; pores distinct, supraorbital pores 1 + 4, infraorbital pores 4 + 2, preopercular pores 5 + 3; teeth small, conical, uniserial on vomer and jaws; total vertebrae 141-145, mean vertebral formula 12-67.5-143. Colouration: dark tan with olivaceous hue dorsally and laterally, tan ventrally on tail and pale yellow ventrally on trunk; above pectoral-fin base are two pale yellow smudges; snout and lower jaw dark brown; throat pale orange-yellow, preopercle pale yellow and postorbital area pale yellow with numerous dark brown dots; dorsal fin and anal fins olivaceous; tip of tail dark red (Ref. 123091).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Known from the holotype and paratype, trawled from a soft substratum from 35-63 m depth off The largest known specimen is 75.6 cm TL ripe female with packed ovaries, with ova ca. 1 mm in diameter (Ref. 123091).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McCosker, John E. | ผู้ร่วมมือ

McCosker, J.E., S.V. Bogorodsky, A.O. Mal and T.J. Alpermann, 2020. Description of a new snake eel Ophichthus olivaceus (Teleostei: Anguilliformes, Ophichthidae) from the Red Sea. Zootaxa 4750(1):31-48. (Ref. 123091)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = No PD50 data   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00089 (0.00039 - 0.00204), b=3.00 (2.80 - 3.20), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.0   ±0.7 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (50 of 100).