Bythaelurus bachi, Bach’s catshark

You can sponsor this page

Bythaelurus bachi Weigmann, Ebert, Clerkin, Stehmann & Naylor, 2016

Bach’s catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Bythaelurus bachi (Bach’s catshark)
Bythaelurus bachi
Female picture by Weigmann, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Pentanchidae (Deepwater catsharks)
Etymology: Bythaelurus: bythos (Gr.), depths of the sea, referring to its deepwater habitat; ailouros (Gr.), cat, probably an allusion to the vernacular “catshark,” so named for its cat-like eyes. (See ETYFish);  bachi: In honor of Johann Sebastian Bach (1685-1750), a “musical genius and one of the greatest composers of all time” (so named because the senior author admires Bach and not for any Bach-like feature the shark might possess, Simon Weigmann, pers. comm.) [see also B. vivaldii]. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Mức độ sâu 910 - 1365 m (Ref. 113731). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Madagascar Ridge at Walters Shoals.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 42.2 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 113731); 44.5 cm TL (female)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

The females of this species based on total length are mature at 39.2 cm and immature at 36.1 cm, while males are mature at 40.0 cm and immature at 37.6 cm . The size at hatching based on the three post-embryonic specimens is estimated at around 12.0 cm TL (Ref. 113731).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Weigmann, S., D.A. Ebert, P.J. Clerkin, M.F.W. Stehmann and G.J.P. Naylor, 2016. Bythaelurus bachi n. sp., a new deep-water catshark (Carcharhiniformes, Scyliorhinidae) from the southwestern Indian Ocean, with a review of Bythaelurus species and a key to their identification. Zootaxa 4208(5):401-432. (Ref. 113731)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 24 April 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015