Scyliorhinus ugoi, Dark freckled catshark

You can sponsor this page

Scyliorhinus ugoi Soares, Gadig & Gomes, 2015

Dark freckled catshark
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks) > Scyliorhininae
Etymology: Scyliorhinus: skylion, Greek for dogfish or small shark; rhinus, from rhine (Gr.), rasp, alluding to a shark’s jagged, rasp-like skin. (See ETYFish);  ugoi: In honor of Ugo de Luna Gomes, son of the third author. (See ETYFish).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม สัตว์น้ำหน้าดิน; ระดับความลึก 400 - 500 m (Ref. 101269). Tropical; 5°S - 17°S, 37°W - 39°W (Ref. 101269)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Southwest Atlantic: Brazil.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 53.4 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 101269); 63.0 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished by the following characters: head considerably broad (vs. slender in the S. haeckelii/besnardi group and S. hesperius); with brown saddles on a light brown background, predorsal saddles with anterior and posterior sharp median projections (vs. no projections in the S. haeckelii/besnardi group or S. hesperius) and light and dark, spiracle-sized or slightly smaller spots, no large white spots (vs. large white spots in S. hesperius); also, the snout is rounded and moderately short, preoral length 5% TL (vs. 4.5% TL in the S. haeckelii/besnardi group); preorbital length 6.4% TL and head length 20% TL (vs. 5% TL and 18% TL in S. hesperius); mouth width 9% TL (vs. 8% TL in the S. haeckelii/besnardi group and 7.2% TL in S. hesperius); pectoral-pelvic space 1.5 times pelvic-anal space (vs. equal in the S. haeckelii/besnardi group), and interdorsal space 2.3 times dorsal-caudal space (vs. 1.6 times in S. haeckelii/besnardi group); anal-fin base 8% TL (vs. 6.7% TL in S. hesperius, 8.3% TL in the S. haeckelii/besnardi group); cranium with flat basal plate, without keels; cranial width larger in females 42.7% NL (vs. 37.4% NL in S. haeckelii/besnardi group); with a terminal dermal cover in hindmost portion of clasper, covering terminal cartilages (none in S. hesperius); medium-sized, adult male at 44.5 cm TL and adult female 50.0 cm TL (vs. 35.3 cm and 41.0 cm, respectively, for the S. haeckelii/besnardi group) (Ref. 101269).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Recorded specimens are mostly demersal, about 400-500 m deep, and associated with coral formations, where it possibly lays its egg-cases. Stomach contents consist of small invertebrates (cephalopods), small bony fishes, and one hagfish (Class Myxini) egg-case which was found in the stomach of an adult specimen. The size at first maturity is not well defined, but 45.0 cm TL males and 47.0 cm TL females are adults. Reproduction is by oviparity, with at least two amber colored egg capsules (one for each uterus) which are smooth, lacking longitudinal grooves and measuring about 15.2 cm long and 5.8 cm wide (Ref. 101269).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Soares, K.D.A., O.F.B. Gadig and U.L. Gomes, 2015. Scyliorhinus ugoi, a new species of catshark from Brazil (Chondrichthyes: Carcharhiniformes: Scyliorhinidae). Zootaxa 3937(2):347-361. (Ref. 101269)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 01 July 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00263 (0.00139 - 0.00497), b=3.21 (3.04 - 3.38), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Preliminary low fecundity).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (45 of 100).