Parotocinclus robustus

You can sponsor this page

Parotocinclus robustus Lehmann A. & Reis, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Parotocinclus robustus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Loricariidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Loricariidae (Armored catfishes) > Hypoptopomatinae
Etymology: Parotocinclus: Greek, para in the side of + greek, ous, otis = ear + Greek, kygklos, ou = a fish (Ref. 45335);  robustus: The specific name is from the Latin adjective robustus, meaning robust, referring to the strong and robust appearance of the fish..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด สัตว์น้ำหน้าดิน. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America: upper and middle Rio São Francico basin in Brazil.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.2 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 91034)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 1; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 7; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 6. Distinguished from all species of Parotocinclus, except P. prata, by its abdomen completely devoid of dermal plates between the pectoral girdle and the anus. Differs from P. prata by having the ventral surface of the head behind the lower lip smooth, without rugosities in adults (vs. ventral surface of the head behind the lower lip highly rugose in adult specimens), and by having the postrostral plate 4 contacting the infraorbitals 3 and 4 (vs. postrostral plate 4 not contacting the infraorbital series). Can be further diagnosed from most congeners, except P. arandai, P. bahiensis, P. prata, and P. spilurus, by having the rostral plate not visible ventrally on the snout tip (vs. rostral plate visible ventrally on the snout tip); and from most congeners, except P. spilurus, P. cearensis, P. prata, P. jumbo, P. spilosoma, and P. cesarpintoi, by having the pectoral girdle covered by skin medially and exposed and supporting odontodes only laterally (vs. pectoral girdle exposed and supporting odontodes both medially and laterally) (Ref. 91034).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus (Ref. 126274); Occurs in small to median-sized rivers with shallow water (0.4-1.5 m depth), slow to median-speed waterflow and clear to slightly turbid water running over a mixed bottom consisting of stones, gravel, sand and sometimes mud. Mostly found on the marginal vegetation (Ref. 91034).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Fisch-Muller, Sonia | ผู้ร่วมมือ

Lehmann, A.P. and R.E. Reis, 2012. A new species of Parotocinclus (Siluriformes: Loricariidae) from the upper Rio São Francisco, Brazil. Zootaxa 3390:56-64. (Ref. 91034)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 November 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00759 (0.00331 - 0.01740), b=3.12 (2.93 - 3.31), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).