Melanochromis mpoto : fisheries

You can sponsor this page

Melanochromis mpoto Konings & Stauffer, 2012

Upload your photos and videos
Google image
Image of Melanochromis mpoto
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cichlidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Melanochromis: Greek, melas, melanos = black + Greek, chromis = a fish, perhaps a perch (Ref. 45335);  mpoto: The specific epithet, a noun in apposition, is derived from ChiTumbuka, the language spoken along the northwestern lake shore, and means “northern,” referring to the distribution pattern of this species (Ref. 89864).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ระดับความลึก 20 - 40 m (Ref. 89864). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: endemic to Lake Malawi, in the northern part of the lake in Malawi and Tanzania (Ref. 89864).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.1 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89864)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 17 - 18; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 9-10; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7 - 8. Diagnosis: Females and non-breeding males of Melanochromis mpoto are distinguished from all congeners, except M. melanopterus, M. vermivorus, and M. baliodigma, by a dark brown body and a melanin pattern, when discernible, consisting of two dark horizontal stripes combined with dark vertical bars; the only other Melanochromis species with such a pattern is M. baliodigma, but M. mpoto differs from the latter species by having vertical bars that are narrower than either horizontal stripe; in M. baliodigma the vertical bars are much wider than the horizontal stripes; mouthbrooding females of M. robustus can exhibit vertical bars as well, but this species has a greater interorbital width compared to that of M. mpoto, 26.1-29.6% of head length vs. 14.8-21.8% in M. mpoto (Ref. 89864). Melanochromis mpoto differs from M. melanopterus and M. vermivorus by a shallower cheek depth, 15.4-21.7% of head length vs. 22.9-31.7% of head length in M. melanopterus and 28.2-36.2% of head length in M. vermivorus (Ref. 89864). Male M. mpoto in breeding colouration are light blue/blue without any bars or stripes visible on the flank; and Melanochromis mpoto males are thus distinguished from those of most other Melanochromis species except M. lepidiadaptes, M. kaskazini, and M. wochepa; Melanochromis mpoto differs from M. wochepa males and females by its longer lower jaw, 38.1-42.4% of head length vs. 26.7-32.5% in M. wochepa); it differs from M. lepidiadaptes males by the black submarginal band in its anal fin, which is entirely light blue in fully coloured males of M. lepidiadaptes; in partially coloured males of the latter species the black horizontal stripes are visible, but no vertical bars are present, as is the case in M. mpoto (Ref. 89864). Males of M. mpoto differ from those of M. kaskazini by possessing more teeth in the lower jaw, 18-23 vs. 10-16 in M. kaskazini; by having a shallower preorbital depth, 15.4-20.4% of head length vs. 19.3-26.9% in M. kaskazini; and by possessing a shallower cheek, 15.4-21.7% of head length vs. 19.8-28.0% in M. kaskazini; fully coloured males of M. mpoto and M. kaskazini are indistinguishable on the basis of colouration alone, but the basic melanin patterns of the two species, as seen in juveniles and adult females, differ dramatically (Ref. 89864).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Melanochromis mpoto is a non-specialized, non-territorial cichlid, which lives in rocky and intermediate habitats; often seen at depths of 20-40 m (Ref. 89864). It lives a predatory life but has also been seen feeding on plankton; larger specimens appear to be mainly opportunistic piscivores (Ref. 89864). Adults are usually solitary but quick to form small 'packs' of up to a dozen individuals when hunting opportunities arise; such packs can contain more than a single male in breeding colouration; these small packs move quickly through the habitat, apparently causing commotion among small prey fishes and invertebrates, and scavenging on anything that seems worth consuming (Ref. 89864). Mouthbrooding females are solitary and sometimes found in water shallower than 10 m (Ref. 89864).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Kullander, Sven O. | ผู้ร่วมมือ

Konings, A.F. and J.R. Stauffer Jr., 2012. Review of the Lake Malawi genus Melanochromis (Teleostei: Cichlidae) with a description of a new species. Zootaxa 3258:1-27. (Ref. 89864)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 June 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015