Protanguilla palau, Palauan primitive cave eel : fisheries

You can sponsor this page

Protanguilla palau Johnson, Ida & Sakaue, 2012

Palauan primitive cave eel
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Protanguillidae (Protoanguillids)
Etymology: Protanguilla: Name from the Greek 'protos' meaning first, and Latin 'anguilla' for eel; referring to the early divergence of the genus among anguilliforms.;  palau: Named for its type locality; noun in apposition (Ref. 87802).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 35 - ? m (Ref. 87802). Tropical; 9°N - 6°N, 134°E - 135°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: Republic of Palau. Presently known from a western fringing reef of Ngemelis Island, in a reef cave at 35 m depth. As an elopomorph, it almost certainly has a leptocephalus larval form, and letptocephali (particularly those of anguilliforms) are known to have long planktonic durations (2-10 months). Accordingly, the authors believe that Protoanguilla probably has a considerably broader distribution than currently known, even though no leptocephali matching its unique meristic formula (fewer than 90 vertebrae, more than 170 dorsal fin and anal fin rays) have been identified in extensive worldwide larval fish collections. In any case, historically, the Protoanguilla lineage, estimated to have diverged ca 200Ma, must have been much more widely distributed, because the Palau-Kyushu Ridge formed only around 60-70 Ma (Ref. 87802).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 17.6 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Gill opening terminates as ovoid tube with low, fringed collar; pseudobranch present; knob-like, toothed gill rakers present; premaxilla present, autogenous; symplectic autogenous; metapterygoid present; anterior end of vomer with small, ovoid, autogenous toothplate; body relatively short, total vertebrae 87 or fewer (79–87, mean ¼ 83.3); hypurals 3 and 4 not fused to each other; pterosphenoid not excluded from posterior margin of orbit (Ref. 87802).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Cave species (Ref. 87802).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Johnson, G.D., H. Ida, J. Sakaue, T. Sado, T. Asahida and M. Miya, 2012. A 'living fossil' eel (Anguilliformes: Protanguillidae, fam. nov.) from an undersea cave in Palau. Proc. Royal Soc. B 279(1730):934-943. (Ref. 87802)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 21 November 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง:
FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015