Leptobotia punctata

You can sponsor this page

Leptobotia punctata Li, Li & Chen, 2008

Upload your photos and videos
Google image
Image of Leptobotia punctata
No image available for this species;
drawing shows typical species in Botiidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Botiidae (Pointface loaches) > Leptobotiinae
Etymology:

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Subtropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Qianjiang River in Guangxi, China

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 83654)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 43. Closely related to Leptobotia guilinensis and Leptobotia posterodorsalis by the following shared characters: lacking button-like papillae on chin region; small eye; short mouth barbels; and origin of dorsal fin posterior to ventral fin. Can be diagnosed from Leptobotia guilinensis by lacking vertical bands (vs. 15-18 vertical bands), having more vertebrae 4 + 39 (vs. 4 + 35-36), and end of pelvic fin not reaching anus (vs . reaching anus). Differs from Leptobotia posterodorsalis in having numerous white spots on body side (vs. no spot), more gill rakers 13-15 (vs . 3-4) on the outer side of first gill arch, body depth 4.9-6.9 % in SL (vs. 6.8-7.3), deep forked caudal, and more stripes 3-4 (vs. 1) on both lobes of caudal fin (Ref. 83654).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Li, J., X.-H Li and X.-L. Chen, 2008. A new species of the genus Leptobotia from Guangxi, China (Cypriniformes Cobitidae). Acta Zootaxonomica Sinica 33(3):630-633. (Ref. 83654)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015