Okamejei cairae, Borneo sand Skate

You can sponsor this page

Okamejei cairae Last, Fahmi & Ishihara, 2010

Borneo sand Skate
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Okamejei cairae (Borneo sand Skate)
Okamejei cairae
Picture by Vidthayanon, C.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Rajiformes (Skates and rays) > Rajidae (Skates)
Etymology: cairae: Named for the Connecticut-based parasitologist, Dr Janine Caira..
More on authors: Last, Fahmi & Ishihara.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ; ระดับความลึก 65 - 150 m (Ref. 106604). Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: off western Borneo, South China Sea.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 34.8, range 34 - 35.5 cm
Max length : 36.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 84285); 39.0 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished by the following set of characters: disc with narrowly rounded apices, not broad, width 61-70% TL, 1.2-1.3 times its length; snout angle 84-106°; moderately long tail, length 0.9-1.1 in distance from snout tip to rear of cloaca; slender tail, width 1.2-1.7 times height at its midlength, 1.1-1.7 times at first dorsal-fin origin; pre-upper jaw length 14-16% TL, 1.8-2.1 times internasal width; ventral length 27-30% TL; snout length 2.8-3.6 times interorbital width; orbit diameter 93-103% interorbital width in large males, 69-89% in females; first dorsal-fin height 2.3-3.0 its base length; distance from first dorsal-fin origin to tail tip 4.1-5.4 times first dorsal-fin base length, 2.9-3.2 times caudal-fin length; medium sized pelvic fins, length of posterior lobe 15-17% TL, length of anterior lobe 78-92% of posterior lobe; adult clasper about 22% TL, connected to pelvic-fin inner margin at about 40% of its length from cloaca in adult male; clasper glans expanded slightly, soft, claw-like funnel; anterior margins of both surfaces of disc of males with denticle bands, no dorsal bands in females and juveniles; 1-3 nuchal thorns present; malar thorn patch elongate and posteriorly positioned; tail thorns very small (rudimentary and possibly deciduous in mature males), in 5 irregular rows in both sexes and juveniles; total pectoral radials 78-84; centra: trunk 24-31, predorsal 68-75, total 123-141; 40-51 tooth rows in upper jaw; mainly yellowish to brownish with variable size clusters of fine brownish spots (sometimes faint) over most of dorsal disc; rostral cartilage not strongly demarcated from rest of snout; prominent, dark brown ocellate markings near rear tip, and often near center of each pectoral fin; ventral surface usually pale to medium greyish brown over head and abdomen, distinctly darker than paler area around margin of disc; ventral sensory pores large, silvery white with dark margins when fresh, uniformly black in preservative, not surrounded by greyish blotches, none on abdomen and pelvic girdle; each dorsal fin with a dark anterior saddle, caudal fin with 2 dark bars (Ref. 84285).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : McEachran, John | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R., Fahmi and H. Ishihara, 2010. Okamejei cairae sp. nov. (Rajoidei: Rajidae), a new skate from the South China Sea. pp. 89-100. In Last, P.R., White, W.T. & Pogonoski, J.J. (eds.): Descriptions of new sharks and rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper no. 32. (Ref. 84285)

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5001   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00316 (0.00149 - 0.00669), b=3.23 (3.06 - 3.40), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.9   ±0.6 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (Preliminary low fecundity).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (29 of 100).