Bathycongrus parapolyporus

You can sponsor this page

Bathycongrus parapolyporus Karmovskaya, 2009

Upload your photos and videos
Google image
Image of Bathycongrus parapolyporus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Congridae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anguilliformes (Eels and morays) > Congridae (Conger and garden eels) > Congrinae
Etymology: Bathycongrus: Greek, bathys = deep + Latin, conger = conger (Ref. 45335);  parapolyporus: The name parapolyporus (latinized Greek, para – near to, polys – many, porus – pore) reflects similarity of this species to B. polyporus (Ref. 80682).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Sống nổi và đáy, usually 310 - ? m (Ref. 80682). Tropical; 10°N - 18°S, 174°W - 109°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Pacific Ocean, Western Central: Fiji, Lakeba Island; South China Sea, southeastern coast of Vietnam (Ref. 80682).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 34.8 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

A species of the genus Bathycongrus with a filiform caudal body end, 5–6 supraorbital, 7–8 infraorbital, 11 preoperculo-mandibular and one supratemporal pores of the head. The dorsal fin originates behind the vertical of the middle of the pectoral fin. Vert. 158–160, and 41–42 precaudal vertebrae. There are 53–57 dorsal fin rays before the vertical of the anal fin origin. Lateral line pores in front of anal opening 31–33. The body is elongated, cylindrical, and compressed from the sides in the caudal part. (Ref. 80682).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Karmovskaya, E.S., 2009. New records of congrid eels of the genus Bathycongrus (Congridae) in the West Central Tropical part of the Pacific Ocean, with a description of three new species. J. Ichthyol. 49(2):139-153. (Ref. 80682)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 11 September 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00062 (0.00028 - 0.00136), b=3.19 (3.00 - 3.38), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.8   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (25 of 100).