Cephaloscyllium pictum, Painted swellshark

You can sponsor this page

Cephaloscyllium pictum Last, Séret & White, 2008

Painted swellshark
Upload your photos and videos
Google image
Image of Cephaloscyllium pictum (Painted swellshark)
No image available for this species;
drawing shows typical species in Scyliorhinidae.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Carcharhiniformes (Ground sharks) > Scyliorhinidae (Cat sharks) > Scyliorhininae
Etymology: Cephaloscyllium: cephalus, from kephale (Gr.), head, referring to its very broad and depressed head; skylion, Greek for dogfish or small shark. (See ETYFish);  pictum: Latin for painted or colored, referring to its “somewhat painted” coloration. (See ETYFish).
More on authors: Last, Séret & White.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ. Tropical

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Western Pacific: Indonesia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 58 cm
Max length : 71.7 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 76946); 70.1 cm TL (female)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This medium-sized species possess the following set of characters: head height 8.7-12.1% TL, its trunk width 12.8-16.8% TL; origin of first dorsal fin is over the centre of pelvic-fin base; prenarial length is 3.1-4.0% TL; preorbital snout length is 1.8-2.1 times the prenarial length, 3.1-3.5 in prepectoral length, 6.5-7.1 in prepelvic length; snout-vent length long, 49.5-50.7% TL; width of nostril 2.5-2.9% TL; eye-spiracle space narrow, 0.5-0.7% TL; pectoral fin medium-sized, its height 11.8-13.2% TL, posterior margin 9.8-12.1% TL; anal fin tall, 3.5-4.7% TL; anal-caudal space 5.5-6.6% TL; precaudal length 77-78% TL; interdorsal space 8.3-8.9% TL; teeth with 3-5 cusps near symphysis of upper jaw; unicuspidate or weakly tricuspidate flank denticles; greatly enlarged denticles on back absent; long adult clasper, outer length 7-8% TL, terminating well short of anal fin, interspace 1.6-1.8% TL; vertebral centra 110-117; moderate tooth count in each jaw 58-78 teeth; upper half of body is very dark, with a weak variegated pattern of spots and blotches, no saddles or are barely detectable; dorsal fins are mostly dark variegated; large, blackish blotch found over the gills; posterior margin of terminal lobe of caudal fin with dark, anteriorly directed, v-shaped marking; upper surface of pelvic fin with a well-defined, blackish median blotch; without dark saddle extending onto caudal peduncle above the origin of ventral lobe of caudal fin; ventral surface piebald with a speckled snout color of juvenile unknown (Ref. 76946).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Collected from fish market (Ref. 86282)

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R., B. Séret and W.T. White, 2008. New swellsharks (Cephaloscyllium: Scyliorhinidae) from the Indo-Australian region. In Last, P.R., White, W.T. & Pogonoski, J.J. (eds.): Descriptions of New Australian Chondrichthyans. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper no. 22. (Ref. 76946)

IUCN Red List Status (Ref. 125652)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 22 November 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | แผนภูมิชีวิตแบบต้นไม้ | Wikipedia: Go, ค้นหา | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | บันทึกทางด้านสัตววิทยา

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00288 (0.00149 - 0.00560), b=3.19 (3.01 - 3.37), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.1   ±0.5 se; based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Moderate to high vulnerability (49 of 100) .
Climate Vulnerability (Ref. 125649):   (0 of 100) .