Channallabes longicaudatus : fisheries

You can sponsor this page

Channallabes longicaudatus (Pappenheim, 1911)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Channallabes longicaudatus
Channallabes longicaudatus
Picture by Adriaens, D.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Siluriformes (Catfishes) > Clariidae (Airbreathing catfishes)
Etymology: Channallabes: Greek, channe, -es = an anchovy + Greek, allabes, -etos = a fish of the Nile, a kind of lamprey (Ref. 45335).

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Ivindo River in Gabon (Ref. 58516, 81644) and the Mabelle River (Ref. 42020)(Mbini tributary) in Equatorial Guinea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 22.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 58516)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 98-116; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 75 - 105; Động vật có xương sống: 84 - 91. Diagnosis: large, well pronounced supraorbital process present on infraorbital IV, reaching rostral border of eye; fenestra between scapulo-coracoid and cleithrum present; no contact between entopterygoid and quadrate; pale spot present on skull roof between anterior and posterior fontanel; low number of dorsal (98-116) and anal (75-105) fin rays (Ref. 81644). Clear serrations on both sides of pectoral spine (Ref. 58516, 81644).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Facultative air-breathing in the genus (Ref. 126274); Maximum total length recorded 323mm (Ref. 81644).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Devaere, S., D. Adriaens and W. Verraes, 2007. Survey of the anguilliform Clariidae (Teleostei, Siluriformes) of Gabon and Republic of Congo, with description of two new species and key to the African clariid genera. Belg. J. Zool. 137(1):99-109. (Ref. 58516)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 16 February 2009

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá:
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015