Fontitrygon colarensis, Colares stingray

You can sponsor this page

Fontitrygon colarensis (Santos, Gomes & Charvet-Almeida, 2004)

Colares stingray
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Fontitrygon colarensis (Colares stingray)
Fontitrygon colarensis
Male picture by Charvet-Almeida, P.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ Cá sụn (cá mập và cá đuối) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Dasyatidae (Stingrays) > Urogymninae
Etymology: colarensis: Named for its type locality, from the proximities of Colares Island, Marajó Bay, close to Colares I., district of Colares, Pará State, Brazil..

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển; Mức độ sâu 6 - ? m (Ref. 56441). Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: endemic to Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 207 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 56441)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Diagnosis: Disc diamond-shaped (rhomboid). Snout elongated, preorbital distance 35.7-37.7% in DW. Lower lip outline with a dark, well-defined band. Shoulder region to base of tail with a row of small tubercles along the midline of disc, tubercles somewhat randomly distributed. Posterior margin of the pectoral fins uniformly rounded; of the triangular-shaped pelvic fins, almost straight or slightly sinuous, with its tips exceeding posterior margin of disc. Dorsal caudal keel absent in the holotype, vestigial in the 2 paratypes (Ref. 56441).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Minimum depth from Ref. 58018.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : McEachran, John | Người cộng tác

Santos, H.R.S., U.L. Gomes and P. Charvet-Almeida, 2004. A new species of whiptail stingray of the genus Dasyatis Rafinesque, 1810 from the Southwestern Atlantic ocean (Chondrichthyes: Myliobatiformes: Dasyatidae). Zootaxa 492:1-12. (Ref. 56441)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Critically Endangered (CR) (A2d); Date assessed: 01 July 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5156   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00832 (0.00364 - 0.01900), b=3.11 (2.90 - 3.32), in cm total length, based on LWR estimates for this Subfamily-BS (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.7   ±0.3 se; based on size and trophs of closest relatives
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (90 of 100).