Linophryne polypogon

You can sponsor this page

Linophryne polypogon Regan, 1925

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Linophryne polypogon   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Google image
Image of Linophryne polypogon
No image available for this species;
drawing shows typical species in Linophrynidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Lophiiformes (Anglerfishes) > Linophrynidae (Leftvents)
Etymology: Linophryne: Greek, 'linon' = flax or anything made of flax such as "cord," "rope," or a "net" + Greek, 'phryne' = "toad" (refers to a toadlike fish that fishes with a net) (Ref. 86949).
More on author: Regan.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển Tầng nổi biển sâu; không di cư; Mức độ sâu 1055 - 1295 m (Ref. 86949). Deep-water

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Central Atlantic: off Madeira.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.5 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 44404)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 3; Tia mềm vây hậu môn: 3. Metamorphosed females distinguished by the following characteristics: escal bulb lacking distal prolongation; 2 distal filaments and a series of 5-8 branched filaments on each side; absence of anterior and posterior escal appendages; barbel divided at base into tiny filaments and single distal photophore; caudal peduncle with concentration of subdermal melanophores (Ref. 86949).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Only 1 female known. Males unknown (Ref. 13578).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Bertelsen, E., 1986. Linophrynidae. p. 1408-1414. In P.J.P. Whitehead, M.-L. Bauchot, J.C. Hureau, J. Nielsen, and E. Tortonese (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris, Vol. 3. (Ref. 13578)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Data deficient (DD) ; Date assessed: 14 July 2014

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015