Stegostoma tigrinum, Zebra shark : fisheries, gamefish

You can sponsor this page

Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)

Zebra shark
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Orectolobiformes (Carpet sharks) > Stegostomatidae (Zebra sharks)
Etymology: Stegostoma: stego (Gr.), cover; stoma (Gr.), mouth, referring to how “upper jaw is surmounted by a thick, membranous bulge” (translation), i.e., rounded snout conceals upper jaw and mouth opening. (See ETYFish);  tigrinum: Latin for banded or striped, referring to zebra-like vertical bars on juveniles. (See ETYFish).
More on author: Forster.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; กร่อย เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อพยพไปๆมาๆ ระหว่างแหล่งน้ำจืดกับทะเล ที่เป็นไปตามช่วงชีวิต (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 90 m (Ref. 106604), usually 5 - 30 m (Ref. 1602). Tropical; 26°C - 29°C (Ref. 4959); 41°N - 30°S, 32°E - 169°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: Red Sea and East Africa to New Caledonia and Fiji, north to southern Japan, south to New South Wales, Australia. Recently recorded from Tonga (Ref. 53797). Also from Persian Gulf (Ref. 247).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 170 - ? cm
Max length : 354 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 58048)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished by the following characters: a long caudal fin (49.9-54.2% TL), five dorsolateral ridges along the body, visible even in hatchlings; spiracles bean-shaped, large (length 0.4-1.7% TL); eyes small (length 0.9-2.1% TL); barbels two and short (0.6-2.8% TL); gill slits five, with fourth and fifth partly fused so only four noticeable from a distance; pectoral fins large (anterior margin length 10.4-19.1% TL), are broad and rounded; first dorsal fin originates far posteriorly above the pelvic fins; pectoral-fin rays of semi-plesodic structure, reaching ca. 66-88% of pectoral fin; vertebrae; total 207-262, monospondylous precaudal 43-49, diplospondylous precaudal 38-50, diplospondylous caudal 120-175, precaudal vertebrae 81-101; tooth rows on upper jaw 13-30, on lower jaw 22-30, and series count, upper jaw: 7-27, lower 8-16; ring-type intestine with 18-20 valvular turns. Two color morphs, with a three-stage ontogenetic color and pattern change: the Zebra morph with juveniles with dark brown background and cream colored bands (zebra-like), transitionals light brown with dark bands, broken up by dots and adults beige to yellow with spotted pattern (can be leopard-like); the sandy color morph: transitionals light beige background with swirly pattern of narrow, darker brown bands with tiny spots breaking up the pattern and with adults uniformly sandy beige with tiny dark brown freckles (Ref. 125658).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

A tropical inshore shark found on sand, rubble, or coral bottoms of the continental and insular shelves (Ref. 247). Recorded to have entered freshwater (Ref. 4735). Rather sluggish at least during the day (Ref. 247). Probably nocturnal, feeds mainly on mollusks, but also small bony fishes (Ref. 9993). Also known to eat crustaceans (crabs and shrimps) and sea snakes (Ref. 43278). Oviparous (Ref. 43278, 50449). Slow-swimming and able to squirm into narrow cracks, crevices and channel in reefs while searching for food (Ref. 247). Readily kept in captivity (Ref. 247). May bite when provoked (Ref. 247). Utilized fresh and dried-salted for human consumption and also for fishmeal; livers processed for vitamins; fins dried for the oriental sharkfin trade; offal utilized for fishmeal (Ref. 247). Possibly reaching 354 cm TL (Ref. 9993, 47613). Caught in drift net intended for sharks (Ref. 47736). Reported from freshwater in the Philippines but needs to be confirmed (Ref. 43278).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous (Ref. 247). Egg cases are large, dark brown or purplish black, with longitudinal striations (Ref. 6871). Size at birth 20-26 cm TL (Ref. 9993).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Dahl, R.B., E.E. Sigsgaard, G. Mwangi, P.F. Thomsen, R.D. Jørgensen, F. de Oliveira Torquato, L. Olsen and P.R. Møller, 2019. The sandy zebra shark: A new color morph of the zebra shark Stegostoma tigrinum, with a redescription of the species and a revision of its nomenclature. Copeia, 107(3):524-541. (Ref. 125658)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Endangered (EN) (A2bd+3bd); Date assessed: 18 February 2015

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 247)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO - การประมง: species profile; Publication: search | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | DORIS | ECOTOX | FAO - การประมง: species profile; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015