Misgurnus fossilis, Weatherfish : bait

You can sponsor this page

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)

Weatherfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Misgurnus fossilis (Weatherfish)
Misgurnus fossilis
Picture by Tveskov, E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cobitidae (Spined loaches)
Etymology: More on author: Linnaeus.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; สัตว์น้ำจืดที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น (Ref. 51243). Temperate; 4°C - 25°C (Ref. 1672); 62°N - 42°N, 15°E - 61°E

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe and Asia: In Europe, north of the Alps, from Meuse eastward to Neva drainages and Lake Ladoga; northern Black Sea basin from Danube eastward to Kuban, absent on the southern section; Caspian basin in Volga and Ural drainages. Not native to Great Britain, Scandinavia, Apennine and Iberian peninsulas, Crimea, and Adriatic, Aegean and White Sea basins. Locally introduced in Rhône drainage (France) and perhaps elsewhere (Ref. 59043). In Appendix III of the Bern Convention (protected fauna) (Ref. 1441).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 11 - ? cm
Max length : 30.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556); 30.7 cm TL (female); common length : 15.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 556)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 3; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 5-6; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 11; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 49 - 50. Broad midlateral stripe from eye to caudal base and narrow stripe from opercle at least to pelvic origin. Lamina circularis absent in males (Ref. 59043). Caudal fin with 14-16 rays (Ref. 40476).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Facultative air-breathing (Ref. 126274); Found in lower reaches of slow-flowing rivers, but can also be found in still pools (Ref. 9696), on sandy bottoms of ponds, pools and ditches. Adults are nocturnal which burrow into mud during dry periods and strong frosts. Usually, burrows are 20-30 cm deep, occasionally down to 70 cm during dry periods (Ref. 59043). During the day, they stay buried in the sand. Feed on insect larvae and small mollusks. Seldom captured with hook and line (Ref. 30578). Are sensitive to pollutants which accumulate in the sediment (Ref. 11941). Facultative air-breathers (Ref. 27368). A female specimen measuring 30.7 cm TL was recorded from Netherlands (Ref. 114650).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Male follows female into dense vegetation and forms a complete ring around her body, behind dorsal fin (Ref. 59043).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp. (Ref. 59043)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 05 March 2010

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: ไม่มีผลประโยชน์; เหยื่อ: usually
FAO - การประมง: landings; Publication: search | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

AFORO (otoliths) | Alien/Invasive Species database | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: สกุล, ชนิด | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - การประมง: landings; Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | ฐานข้อมูลแห่งชาติ |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015