Ictiobus niger, Black buffalo : fisheries, aquaculture, gamefish

You can sponsor this page

Ictiobus niger (Rafinesque, 1819)

Black buffalo
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
Image of Ictiobus niger (Black buffalo)
Ictiobus niger
Picture by Lyons, J.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Catostomidae (Suckers) > Ictiobinae
Etymology: Ictiobus: Greek, ichthys = fish + Greek, bous = cow (Ref. 45335);  niger: niger, meaning black (Ref. 10294).
More on author: Rafinesque.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy. Subtropical; 44°N - 30°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

North America: lower Great Lakes and Mississippi River basins from Michigan and Ohio to South Dakota and south to Louisiana in the USA; on Gulf Slope in Sabine Lake, Brazos River and Rio Grande drainages in Louisiana, Texas and New Mexico in the USA, and Mexico.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 123 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40637); common length : 52.1 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 12193); Khối lượng cực đại được công bố: 28.7 kg (Ref. 40637); Tuổi cực đại được báo cáo: 24 các năm (Ref. 46974)

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits ponds and backwaters of small to large rivers. Also lives in impoundments and lakes. Oviparous (Ref. 205). Feeds on Asiatic clam, algae, diatoms and crustaceans (Ref. 10294).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Oviparous (Ref. 205). Breed in streams and ponds with rapid flow, on sand and gravel, or in weedy places (Ref. 205). One female may mate with several males (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 07 November 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5312   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01122 (0.00543 - 0.02320), b=3.03 (2.84 - 3.22), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.4   ±0.46 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  thấp, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là 4.5 - 14 năm (tmax=24).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (74 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Unknown.