Betta schalleri

You can sponsor this page

Betta schalleri Kottelat & Ng, 1994

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Betta schalleri
Betta schalleri
Picture by Hippocampus-Bildarchiv

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Anabantiformes (Gouramies, snakeheads) > Osphronemidae (Gouramies) > Macropodusinae
Etymology: Betta: Malay/Javanese origin. Bleeker (1850, 1858) indicates Ikan Wadder Bettah as the local name of Betta trifasciata Bleeker, 1849 (now Betta picta, Valenciennes, 1846) in the Ambarawa Javanese dialect. Ikan Wader is a common Javanese name for smaller freshwater fishes, especially cyprinids (already used in Old Javanese). See Blust, R. & Trussel, S. Austronesian Comparative Dictionary. Web Edition (https://www.trussel2.com/acd/)..
More on authors: Kottelat & Ng.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy. Tropical

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: presently known only from Banka, Indonesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 12803)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 2; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia cứng vây hậu môn 2-4; Tia mềm vây hậu môn: 23 - 25. Distinguished from other members from Sumatra, Indonesia in the following characters: more anal fin rays (27 vs. 23-25); more dorsal fin rays than Betta cracens and Betta fusca (10-11 vs. 8-9); more subdorsal scales than Betta cracens and B. fusca (6 1/2-7 vs. 5 1/2-6); more lateral scales than B. fusca (31 vs. 29); fewer lateral scales than Betta cracens (31 vs. 32-33); fewer predorsal scales than Betta cracens, Betta fusca and Betta raja (17-19 vs. 20-24); greater head length than Betta pugnax, Betta cracens and Betta fusca (35-.5-36.5% SL vs. 27.5-35.2); smaller predorsal length than Betta fusca (62.7-66.3% SL vs. 68.5-70.2); greater preanal length than Betta cracens (47.8-50.9% SL vs. 42.0-46.1); greater body depth than Betta cracens (26.7-27.6% SL vs. 21.2-24.2); greater dorsal fin base length than Betta cracens (12.4-13.9% SL vs. 10.5-11.6); smaller anal fin base length than Betta cracens (50.4-52.0% SL vs. 53.4-55.7); greater orbital diameter than Betta cracens and Betta fusca (61-76% postorbital length vs. 47-58) (Ref. 56386).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Facultative air-breathing (Ref. 126274); Found in forest swamp, peat swamp and hill stream.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Kottelat, M. and P.K.L. Ng, 1994. Diagnoses of five new species of fighting fishes from Banka and Borneo (Teleostei: Belontiidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 5(1):65-78. (Ref. 12803)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Endangered (EN) (B1ab(iii)); Date assessed: 07 January 2019

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00376 - 0.02663), b=2.97 (2.75 - 3.19), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  3.2   ±0.4 se; based on size and trophs of closest relatives
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (10 of 100).