Diplotaxodon argenteus : aquarium

You can sponsor this page

Diplotaxodon argenteus Trewavas, 1935

Upload your photos and videos
Google image
Image of Diplotaxodon argenteus
No image available for this species;
drawing shows typical species in Cichlidae.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cichliformes (Cichlids, convict blennies) > Cichlidae (Cichlids) > Pseudocrenilabrinae
Etymology: Diplotaxodon: Greek, diploos = twice + Greek, taxis = disposition + Greek, odous = teeth (Ref. 45335).
More on author: Trewavas.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 34 - 114 m (Ref. 55949). Tropical; 12°S - 15°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: south end of Lake Malawi (Ref. 5595, 5628).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 55949)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 14 - 15; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-13; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 11. Diagnosis: Relatively shallow body with flat dorsal profile; relatively large, upwardly-pointing mouth with strongly protruding lower jaw; large number of gill-rakers (Ref. 55949).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in open water at mostly deep levels, where it can form enormous shoals (Ref. 5595). It is a piscivore that mainly feeds on lake sardine, Engraulicypris sardella (Ref. 5595).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Kullander, Sven O. | Người cộng tác

Turner, G.F., R.L. Robinson, P.W. Shaw and G.R. Carvalho, 2004. Identification and biology of Diplotaxodon, Rhamphochromis and Pallidochromis. p.198-251. In Snoeks, J. (ed.) The cichlid diversity of Lake Malawi/Nyasa/Niassa: identification, distribution and taxonomy. Cichlid Press, El Paso, USA, 360p. (Ref. 55949)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 22 June 2018

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Otolith Atlas of Taiwan Fishes | PubMed | Reef Life Survey | Socotra Atlas | Cây Đời sống | Wikipedia: Go, tìm | World Records Freshwater Fishing | Zoobank | Tạp chí Zoological Record

Estimates based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5078   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
Mức dinh dưỡng (Ref. 69278):  4.2   ±0.73 se; based on food items.
Thích nghi nhanh (Ref. 120179):  Chiêù cao, thời gian nhân đôi của chủng quần tối thiểu là dưới 15 tháng (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (15 of 100).
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 125 [66, 251] mg/100g ; Iron = 1.48 [0.83, 2.86] mg/100g ; Protein = 18.5 [16.9, 20.0] % ; Omega3 = 0.607 [0.214, 1.783] g/100g ; Selenium = 72.9 [28.3, 177.9] μg/100g ; VitaminA = 109 [25, 378] μg/100g ; Zinc = 1.61 [1.07, 2.49] mg/100g (wet weight);