Callionymus filamentosus, Blotchfin dragonet

You can sponsor this page

Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837

Blotchfin dragonet
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Callionymus filamentosus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image
 • Image of Callionymus filamentosus (Blotchfin dragonet)
  Callionymus filamentosus
  Picture by Randall, J.E.
 • Image of Callionymus filamentosus (Blotchfin dragonet)
  Callionymus filamentosus
  Male picture by SFSA
 • Image of Callionymus filamentosus (Blotchfin dragonet)
  Callionymus filamentosus
  Female picture by SFSA

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Callionymiformes (Dragonets) > Callionymidae (Dragonets)
Etymology: Callionymus: Greek, kallion, comparative of kallos = beautiful + Greek, onyma = name; with a better name .
More on author: Valenciennes.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

Biển gần đáy; Mức độ sâu 2 - 350 m (Ref. 58488), usually 5 - 100 m (Ref. 89972). Subtropical; 30°N - 27°S, 32°E - 169°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Red Sea south to Delagoa Bay, Mozambique and eastward to Taiwan. Migrated to the Mediterranean Sea via the Suez Canal (Ref. 5385).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 4405)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 4; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 9. Light brown in color with dark spots on sides; fins with dark brown spots; males with black stripes or blotches on 1st dorsal fin, females with black blotch on 3rd membrane (Ref. 4405). Ventral margin of preopercular spine convex (Ref 42832).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on sandy and muddy substrate of the coastal area down to a depth of about 100 m (Ref. 5213). Minimum depth reported taken from Ref. 4405. Feeds on small benthic invertebrates, mainly crustaceans and worms (Ref. 5968). Minimum depth of 2 m reported from Ref. 90102.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Fricke, Ronald | Người cộng tác

Bauchot, M.-L., 1987. Poissons osseux. p. 891-1421. In W. Fischer, M.L. Bauchot and M. Schneider (eds.) Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome. (Ref. 3397)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)


CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet

AFORO (otoliths) | Alien/Invasive Species database | Aquatic Commons | BHL | Cloffa | BOLDSystems | Websites from users | Check FishWatcher | CISTI | Catalog of Fishes: Giống, Các loài | DiscoverLife | ECOTOX | FAO - Publication: search | Faunafri | Fishipedia | Fishtrace | GenBank: genome, nucleotide | GloBI | Google Books | Google Scholar | Google | IGFA World Record | MitoFish | Các cơ sở dữ liệu quốc gia |
Fatal error: Call to undefined function checkOceanAdaptRecord() in /var/www/html/summary/SpeciesSummary.php on line 2015