Mobula birostris, Giant manta : fisheries
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Mobula birostris (Walbaum, 1792)

Giant manta
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Mobula birostris   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Mobula birostris (Giant manta)
Mobula birostris
Picture by Marshall, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Myliobatiformes (Stingrays) > Mobulidae (Devilrays)
Etymology: More on author: Walbaum.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 1000 m (Ref. 106604). Subtropical; 42°N - 38°S, 180°W - 180°E (Ref. 55255)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Circumglobal, tropical to temperate: in the Northern Hemisphere, as far north as southern California and Rhode Island on the United States west and east coasts, Mutsu Bay, Aomori, Japan, the Sinai Peninsula, Egypt and the Azores Islands; in the Southern Hemisphere, as far south as Peru, Uruguay, South Africa and New Zealand. In some locations, including Mozambique, it is sympatric with Manta alfredi.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 422.0, range 380 - 460 cm
Max length : 910 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 58048); common length : 450 cm WD เพศผู้/กระเทย; (Ref. 3176); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 3.0 t (Ref. 5377); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 20 ปี (Ref. 31742)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

A giant ray having an extremely broad head with long head fins, and a terminal mouth; upper surface of disc covered with denticles, and tail usually without a spine (Ref. 5578). Blackish above, sometimes with white shoulder patches; white below, with grey edging on disc (Ref. 5578). Tail whiplike but short (Ref. 7251).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Mainly in near-shore waters, near coral and rocky reefs; sometimes found over deep water (Ref. 12951). Reported along productive coastlines with regular upwelling, oceanic island groups and offshore pinnacles and seamounts (Ref. 82755). Penetrates shallow muddy bays and the intertidal and occurs off river mouths (Ref. 9911). Pelagic (Ref. 58302). Occurs singly or in loose aggregations (Ref. 12951). Mainly plankton feeders, but may feed on small and moderate-sized fishes as well (Ref. 9911). Leaps out the water mainly in spring and autumn, possibly as part of mating behavior (Ref. 31742). Easily approached (Ref. 9911). Ovoviviparous (Ref. 6902). Commonly caught by tuna gillnet and harpoon fisheries. Utilized for its gill filter plates (very high value), meat, cartilage and skin (Ref.58048). Liver yields oil and skin used as abrasive (Ref. 6902). World's largest ray (Ref. 37816).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding initially on yolk, then receiving additional nourishment from the mother by indirect absorption of uterine fluid enriched with mucus, fat or protein through specialised structures (Ref. 50449). Bears up to 2 young (Ref. 5578); born at 122-127 cm WD (Ref.58048). A female of 550 cm width and weighing 1050 kg was collected in the Galapagos in June and was carrying a well-developed embryo of 12.7 kg (Ref. 28023). Size at partuition might be from 1.1 to 1.3 m and from 9.1 to 1.14 kg (Ref. 31742). Yano et al (1999) (Ref. 35892) describe the mating behavior of manta rays based on observations off Ogasawara Islands, Japan, in the following sequence: 1) 'chasing', the male rapidly follows behind the tail of the female and attacks her several times; 2) 'nipping', the male nips the tip of the pectoral fin of the female and then moves to the ventral surface of the female; 3) 'copulating', the male inserts a clasper into the cloacaof the female and copulates abdomen-to-abdomen, up to 123 seconds; 4) 'post-copulating'; 5) 'separating'. (Ref. 49562).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Last, P.R. and J.D. Stevens, 1994. Sharks and rays of Australia. CSIRO, Australia. 513 p. (Ref. 6871)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Endangered (EN) (A2bcd+3d); Date assessed: 12 November 2019

CITES


Threat to humans

  Harmless (Ref. 9911)

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 22.8 - 29, mean 27.6 °C (based on 3220 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5005   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.01000 (0.00244 - 0.04107), b=3.04 (2.81 - 3.27), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.5   ±0.50 se; based on food items.
Generation time: 7.3 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 2 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (tm=6; tmax>20; Fec=1).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  High vulnerability (64 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Medium.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 2.4 [0.4, 10.8] mg/100g ; Iron = 0.339 [0.080, 0.946] mg/100g ; Protein = 23 [18, 28] % ; Omega3 = 0.1 [0.0, 0.4] g/100g ; Selenium = 26.2 [7.4, 97.2] μg/100g ; VitaminA = 10.6 [3.1, 37.8] μg/100g ; Zinc = 0.305 [0.144, 0.613] mg/100g (wet weight);